A világ teremtése   (1Móz 1:1-26)
Az ember Isten képmása   (1Móz 1:26-32)
A szombat   (1Móz 2:1-4)
A paradicsom kertjében   (1Móz 2:4-16)
A tiltott fa   (1Móz 2:16-18)
Az asszony teremtetése; a házasság   (1Móz 2:18-26)
A bűneset   (1Móz 3:1-14)
Átok és ígéret   (1Móz 3:14-20)
Kiüzetés a Paradicsomból   (1Móz 3:20-25)
Kain és Ábel   (1Móz 4:1-8)
Kain testvérgyilkossága   (1Móz 4:8-17)
Kain nemzetsége   (1Móz 4:17-25)
Séth és Énós   (1Móz 4:25-27)
Ádám nemzetsége a Séth ágán; a Noéig való pátriárkák   (1Móz 5:1-33)
Kain és Séth nemzetségének összeházasodása; a bűn eláradása   (1Móz 6:1-9)
Noé   (1Móz 6:9-13)
Isten megjelenti az özönvizet: Noé bárkát épít   (1Móz 6:13-23)
Noé bémegy a bárkába   (1Móz 7:1-11)
Az özönvíz   (1Móz 7:11-25)
Az özönvíz vége   (1Móz 8:1-15)
Noé hálaáldozata   (1Móz 8:15-21)
Az Úr ígérete   (1Móz 8:21-23)
Törvények a megújult világ számára   (1Móz 9:1-8)
Szövetség és szivárvány   (1Móz 9:8-20)
Noé átka és áldása   (1Móz 9:20-30)
A nemzetek eredete   (1Móz 10:1-33)
A Bábel tornya   (1Móz 11:1-6)
A nyelvek összezavarodása   (1Móz 11:6-10)
Sém nemzetsége Ábrámig   (1Móz 11:10-33)
Ábrám elhivatása   (1Móz 12:1-4)
Ábrám Kanaán földjére megy   (1Móz 12:4-7)
Első igéret Ábrámnak   (1Móz 12:7-10)
Ábrám Egyiptomban   (1Móz 12:10-21)
Ábrám különválik Lóttól   (1Móz 13:1-14)
Ismételt ígéret Ábrámnak   (1Móz 13:14-19)
Lót rabságra jut   (1Móz 14:1-13)
Ábrám kiszabadítja Lótot   (1Móz 14:13-19)
Melkhisédek megáldja Ábrámot   (1Móz 14:19-25)
Ábrámnak fiú igértetik   (1Móz 15:1-5)
Ábrám hite   (1Móz 15:5-7)
Isten szövetséget köt Ábrámmal   (1Móz 15:7-22)
Szárai Ábrámhoz adja Hágárt   (1Móz 16:1-7)
Az elfutott Hágár visszatér. Ismáel születik   (1Móz 16:7-17)
Ábrám Ábrahámnak neveztetik   (1Móz 17:1-9)
A körűlmetélkedési szövetség   (1Móz 17:9-15)
Szárai Sárának neveztetik   (1Móz 17:15-19)
Izsákot igéri Isten   (1Móz 17:19-23)
Körűlmetélkedés   (1Móz 17:23-28)
Az Úr látogatása Ábrahámnál   (1Móz 18:1-9)
Izsák újra megigértetik   (1Móz 18:9-16)
Az Úr megjelenti Sodoma vesztét   (1Móz 18:16-22)
Ábrahám közbenjárása   (1Móz 18:22-34)
Sodoma romlottsága   (1Móz 19:1-12)
Lót menekül   (1Móz 19:12-24)
Sodoma és Gomora elpusztul   (1Móz 19:24-30)
Lót leányainak bűne   (1Móz 19:30-39)
Abimélek elviteti Sárát   (1Móz 20:1-14)
Sára visszaadatik ajándékokkal egyben   (1Móz 20:14-19)
Izsák születése   (1Móz 21:1-9)
Hágár és Ismáel elűzetése   (1Móz 21:9-22)
Ábrahám szövetsége Abimélekkel   (1Móz 21:22-35)
Ábrahám kész feláldozni fiát   (1Móz 22:1-15)
Az igéretek megerősíttetnek   (1Móz 22:15-20)
Nákhor utódai   (1Móz 22:20-25)
Sára halála és temetése   (1Móz 23:1-21)
Izsák elveszi Rebekát   (1Móz 24:1-68)
Ábrahám második házassága   (1Móz 25:1-7)
Ábrahám halála és temetése   (1Móz 25:7-12)
Ismáel nemzetsége   (1Móz 25:12-19)
Ézsaú és Jákób   (1Móz 25:19-29)
Ézsaú eladja elsőszülöttségi jogát   (1Móz 25:29-35)
Izsák Gérárba megy. Megáldatik   (1Móz 26:1-6)
Rebeka és Abimélek   (1Móz 26:6-12)
Izsák gazdagsága és küzdelmei   (1Móz 26:12-34)
Ézsaú első házassága   (1Móz 26:34-36)
Jákób csellel elveszi az elsőszülőtti áldást   (1Móz 27:1-41)
Ézsaú Jákób megölését tervezi   (1Móz 27:41-47)
Jákób Mésopotámiába (Paddan-Arámba) megy   (1Móz 28:1-6)
Ézsaú második házassága   (1Móz 28:6-11)
Jákób égbe érő lajtorját lát   (1Móz 28:11-18)
Jákób fogadást tesz Béthelben   (1Móz 28:18-23)
Jákób szolgál Lábánnál   (1Móz 29:1-21)
Jákób házasélete   (1Móz 29:21-36)
Jákób megáldatik gyermekekkel   (1Móz 30:1-25)
Jákób meggazdagszik   (1Móz 30:25-44)
Jákób hír nélkül elhagyja Lábánt   (1Móz 31:1-22)
Jákób kibékül Lábánnal   (1Móz 31:22-56)
Jákób angyalokkal találkozik   (1Móz 32:1-3)
Jákób fél Ézsaútól   (1Móz 32:3-9)
Jákób imája   (1Móz 32:9-13)
Jákób ajándékkal akarja kiengesztelni Ézsaút   (1Móz 32:13-21)
Jákób tusakodása   (1Móz 32:21-27)
Jákób Izráelnek neveztetik   (1Móz 32:27-33)
Kibékülés Ézsaúval   (1Móz 33:1-17)
Jákób letelepszik Sekhem mellett   (1Móz 33:17-21)
Dína és Sekhem   (1Móz 34:1-25)
A sekhemi vérfürdő   (1Móz 34:25-32)
Jákób Béthelben   (1Móz 35:1-9)
Ismét Izráelnek neveztetik és megáldatik Jákób   (1Móz 35:9-16)
Rákhel halála   (1Móz 35:16-22)
Jákób fiai   (1Móz 35:22-27)
Izsák halála   (1Móz 35:27-30)
Ézsaú nemzetsége   (1Móz 36:1-44)
József álmai   (1Móz 37:1-12)
József eladatik Egyiptomba   (1Móz 37:12-31)
Jákób gyásza   (1Móz 37:31-37)
Júda bűne   (1Móz 38:1-31)
József Pótifárnál   (1Móz 39:1-7)
József becsületessége   (1Móz 39:7-19)
József a börtönben   (1Móz 39:19-24)
József két rab álmát megfejti   (1Móz 40:1-9)
A pohárnok álma   (1Móz 40:9-16)
A sütő álma   (1Móz 40:16-20)
A magyarázat beteljesedik   (1Móz 40:20-24)
Fáraó álmai   (1Móz 41:1-14)
József magyarázata   (1Móz 41:14-37)
József nagy méltóságra emeltetik   (1Móz 41:37-47)
József gondoskodása   (1Móz 41:47-58)
József bátyjainak egyiptomi útja   (1Móz 42:1-29)
A hazaérkezés   (1Móz 42:29-39)
József bátyjai Benjáminnal együtt mennek Egyiptomba   (1Móz 43:1-15)
József szivesen fogadja testvéreit   (1Móz 43:15-25)
József megvendégeli testvéreit   (1Móz 43:25-35)
József aggodalomba ejti testvéreit   (1Móz 44:1-35)
József megismerteti magát testvéreivel   (1Móz 45:1-16)
József haza küldi testvéreit atyjáért   (1Móz 45:16-29)
Jákób Egyiptomba megy   (1Móz 46:1-8)
Izráel fiai   (1Móz 46:8-28)
Hogyan fogadta József Jákóbot   (1Móz 46:28-35)
A Gósen földét megnyerik a Faraótól   (1Móz 47:1-7)
Jákób a Faraó előtt   (1Móz 47:7-13)
Az egyiptomi szükség   (1Móz 47:13-27)
Jákób halála közeleg   (1Móz 47:27-32)
Jákób megáldja Efraimot és Manassét   (1Móz 48:1-23)
Jákób áldása tizenkét fiára   (1Móz 49:1-29)
Jákób végakarata és halála   (1Móz 49:29-34)
Jákób temetése Hebronban   (1Móz 50:1-15)
József nagylelkűsége   (1Móz 50:15-24)
József halála   (1Móz 50:24-27)
Izráel fiainak gyarapodása és elnyomatása Egyiptomban   (2Móz 1:1-23)
Mózes születése   (2Móz 2:1-5)
Mózes csudálatos megmenekülése és neveltetése   (2Móz 2:5-15)
Mózes futása és házassága   (2Móz 2:15-26)
Mózes elhívatása   (2Móz 3:1-23)
Mózes csudatévő erővel ruháztatik fel   (2Móz 4:1-18)
Mózes visszatér Egyiptomba   (2Móz 4:18-32)
A Faraó elutasítja Mózest   (2Móz 5:1-6)
A népet még jobban elnyomják   (2Móz 5:6-24)
Újonnan küldetik Mózes   (2Móz 6:1-14)
Nemzetségi táblázat   (2Móz 6:14-31)
Mózes és Áron csudát tesznek a Faraó előtt   (2Móz 7:1-14)
Első csapás: a vizek vérré válnak   (2Móz 7:14-26)
Fenyegetés a második csapással   (2Móz 8:1-5)
Második csapás: a békák   (2Móz 8:5-16)
Harmadik csapás: a tetvek (tipolyok)   (2Móz 8:16-20)
Negyedik csapás: bogarak (bőgölyök)   (2Móz 8:20-33)
Ötödik csapás: dögvész   (2Móz 9:1-8)
Hatodik csapás: hólyagos fekély (fekete himlő)   (2Móz 9:8-13)
Hetedik csapás: jégeső   (2Móz 9:13-36)
Nyolczadik csapás: sáskák   (2Móz 10:1-21)
Kilenczedik csapás: setétség   (2Móz 10:21-30)
Készüljön a nép a szabadulásra   (2Móz 11:1-4)
Fenyegetés a tizedik csapással   (2Móz 11:4-11)
A húsvéti bárány elrendelése   (2Móz 12:1-29)
Tizedik csapás: az elsőszülöttek halála   (2Móz 12:29-34)
Megkezdődik a kivonulás   (2Móz 12:34-43)
A páskha rendtartása   (2Móz 12:43-52)
Minden elsőszülött az Úré   (2Móz 13:1-3)
A kovásztalan kenyér elrendelése   (2Móz 13:3-11)
Hogyan kell az elsőszülötteket az Úrnak szentelni   (2Móz 13:11-17)
A kivonulás folytatása   (2Móz 13:17-21)
A felhő- és tűzoszlop   (2Móz 13:21-23)
A kivonulás végbe megy   (2Móz 14:1-19)
Az üldöző egyiptomiak a tengerbe vesznek   (2Móz 14:19-32)
Mózes dicsérő éneke   (2Móz 15:1-22)
A keserű víz megédesíttetik   (2Móz 15:22-28)
Fürjek és manna   (2Móz 16:1-37)
A kősziklából víz ered   (2Móz 17:1-8)
Az amálekiták legyőzetnek   (2Móz 17:8-17)
Jethró látogatása Mózesnél   (2Móz 18:1-13)
Mózes bírákat választ a népnek   (2Móz 18:13-28)
Izráel a Sinai hegyénél   (2Móz 19:1-10)
Előkészület a törvény meghallgatására   (2Móz 19:10-16)
Isten megjelenik a Sinai hegyén   (2Móz 19:16-26)
A tíz parancsolat   (2Móz 20:1-22)
Milyen legyen az oltár   (2Móz 20:22-27)
Rabszolgákról való törvény   (2Móz 21:1-12)
Emberölésről való törvény   (2Móz 21:12-18)
Testi sértésekről szóló törvény   (2Móz 21:18-37)
Kártételekről szóló törvények   (2Móz 22:1-21)
Emberiességi törvények   (2Móz 22:21-32)
Igazságról, felebaráti szeretetről és ünnepek megtartásáról való törvények   (2Móz 23:1-20)
Igéret és parancs a kananeusok kiűzésére   (2Móz 23:20-34)
A szövetség megkötése a fentebbi törvények alapján   (2Móz 24:1-9)
A papok és a hetven vének látják az Urat   (2Móz 24:9-12)
Mózes ismét felmegy a hegyre   (2Móz 24:12-19)
Ajándék-szedés a szent sátorra   (2Móz 25:1-10)
A frigyláda   (2Móz 25:10-17)
Kegyelem táblája   (2Móz 25:17-23)
A szent kenyerek asztala   (2Móz 25:23-31)
Az arany gyertyatartó   (2Móz 25:31-41)
A szent hajlék kárpitjai és takarói   (2Móz 26:1-15)
A szent hajlék álló deszkái   (2Móz 26:15-26)
A keresztrudak   (2Móz 26:26-31)
A két superlát (ajtó-függöny)   (2Móz 26:31-38)
Égőáldozati oltár   (2Móz 27:1-9)
Pitvar   (2Móz 27:9-20)
Világító olaj   (2Móz 27:20-22)
Áron és fiai papokká választatnak   (2Móz 28:1-4)
A papi ruhák   (2Móz 28:4-6)
Az efód (melledző)   (2Móz 28:6-15)
A hósen (mellre való táblácska)   (2Móz 28:15-31)
A selyem (bíbor) felöltő   (2Móz 28:31-39)
A szoros alsóruha (hosszú fehérkoczkás köntös); süveg; öv és alsó ruhák (imegmások)   (2Móz 28:39-44)
A papszentelés módja és az oltáré   (2Móz 29:1-38)
Mindennapi áldozat   (2Móz 29:38-47)
Illattételre való oltár   (2Móz 30:1-11)
Templomadó   (2Móz 30:11-17)
Rézmedencze   (2Móz 30:17-22)
Szent kenet   (2Móz 30:22-34)
Füstölő szer   (2Móz 30:34-39)
Bésaléel és Aholiáb mesterek elhívatása   (2Móz 31:1-12)
A szombatot meg kell tartani   (2Móz 31:12-18)
Törvénytáblák   (2Móz 31:18-19)
Az aranyborjú   (2Móz 32:1-19)
Mózes felhevül az Úrért   (2Móz 32:19-30)
Mózes közbenjár a népért   (2Móz 32:30-36)
Mózes könyörög a népért   (2Móz 33:1-18)
Mózes az Úr dicsőségét óhajtja látni   (2Móz 33:18-24)
Új törvénytáblák   (2Móz 34:1-5)
Az Úr megjelenése   (2Móz 34:5-10)
A szövetség megújítása   (2Móz 34:10-29)
Mózes arczának fénye   (2Móz 34:29-36)
Szombat   (2Móz 35:1-4)
Adakozás a szent hajlékra   (2Móz 35:4-30)
Bésaléel és Aholiáb megbízatása   (2Móz 35:30-37)
A nép bőkezűsége   (2Móz 36:1-7)
A szent hajlék építése   (2Móz 36:7-38)
A szent hajlék felszerelése   (2Móz 37:1-30)
A pitvar és felszerelése   (2Móz 38:1-21)
A felhasznált arany, ezüst és réz összege   (2Móz 38:21-32)
Papi öltözetek csináltatnak   (2Móz 39:1-32)
Mózes megáldja a kész művet   (2Móz 39:32-44)
Felállíttatik a sátor, és felszenteltetik   (2Móz 40:1-34)
Az Úr dicsősége betölti a hajlékot   (2Móz 40:34-39)
Égőáldozatok törvénye   (3Móz 1:1-18)
Ételáldozatok törvénye   (3Móz 2:1-17)
Hálaáldozatok törvénye   (3Móz 3:1-18)
Bűnért való áldozatok törvénye   (3Móz 4:1-36)
Folytatás, a bűnért való áldozatról   (3Móz 5:1-14)
Vétekért való áldozat törvénye   (3Móz 5:14-20)
A vétekért való áldozat törvényének folytatása   (3Móz 6:1-8)
Az égőáldozatról   (3Móz 6:8-14)
Az ételáldozatról   (3Móz 6:14-24)
A bűnért való áldozatról   (3Móz 6:24-31)
További áldozati törvény   (3Móz 7:1-39)
A papok felszentelése   (3Móz 8:1-37)
Áron első áldozatát mennyei tűz emészti meg   (3Móz 9:1-25)
Nádáb és Abihu megég   (3Móz 10:1-21)
Különbség a tiszta és tisztátlan állatok között   (3Móz 11:1-48)
Gyermekágyas asszony törvénye   (3Móz 12:1-9)
Az emberen fakadt poklosság megismerése   (3Móz 13:1-47)
A ruhán lévő poklosság megismerése   (3Móz 13:47-60)
Az emberi poklosság megtisztítása   (3Móz 14:1-33)
A ház poklosságának megtisztítása   (3Móz 14:33-58)
Testi tisztátlanságról   (3Móz 15:1-34)
Évenkénti engesztelési ünnep   (3Móz 16:1-35)
Csak a szent helyen szabad áldozni   (3Móz 17:1-10)
Vért és döghúst enni tilos   (3Móz 17:10-17)
Közeli rokonok házassága és más nagy bűnök tiltatnak   (3Móz 18:1-31)
A tíz parancsolat magyarázata   (3Móz 19:1-38)
Némely nagy bűnök büntetése   (3Móz 20:1-28)
A papok szentek legyenek   (3Móz 21:1-16)
A papok hibátlanok legyenek   (3Móz 21:16-25)
Az áldozatokból ki ehetik   (3Móz 22:1-17)
Az áldozati állatok fogyatkozás nélkül valók legyenek   (3Móz 22:17-34)
A nagy ünnepekről   (3Móz 23:1-15)
Pünköst   (3Móz 23:15-23)
Újév   (3Móz 23:23-26)
Engesztelési ünnep   (3Móz 23:26-33)
Sátoros ünnep   (3Móz 23:33-45)
A mécsesekről és szent kenyerekről való törvény   (3Móz 24:1-10)
Az istenkáromló megköveztetik   (3Móz 24:10-17)
Az emberölés és testi sértés bűntetése   (3Móz 24:17-24)
A szombatévről   (3Móz 25:1-8)
A kürtölés éve (jubileumi év)   (3Móz 25:8-24)
A birtokvisszaváltásról   (3Móz 25:24-35)
Az uzsora és szolgák sanyargatása tiltatik   (3Móz 25:35-56)
Áldás a szófogadóknak   (3Móz 26:1-14)
Átok a szófogadatlanoknak   (3Móz 26:14-40)
Majdan a megtérőknek bocsánat   (3Móz 26:40-47)
A fogadással igért dolgok közül mit kell megváltani a pap becsüje szerint, mit nem lehet   (3Móz 27:1-35)
A fegyver alá való férfiak száma   (4Móz 1:1-48)
A léviták külön vétele   (4Móz 1:48-55)
A táborjárás rendje   (4Móz 2:1-35)
Áron családja   (4Móz 3:1-5)
A léviták tiszte   (4Móz 3:5-14)
A lévita családok   (4Móz 3:14-40)
Az elsőszülöttek kiváltása   (4Móz 3:40-52)
Utasítások a léviták számára   (4Móz 4:1-34)
A léviták megszámlálása   (4Móz 4:34-50)
A tisztátlanok elkülönítése   (4Móz 5:1-5)
Vétekért való áldozat eltulajdonítás miatt   (4Móz 5:5-11)
Hűtlenségi gyanú tisztázása   (4Móz 5:11-32)
Nazireusok törvénye   (4Móz 6:1-22)
Ároni áldás   (4Móz 6:22-28)
A törzsfők ajándékai a szent sátor felszentelésekor   (4Móz 7:1-90)
Az arany gyertyatartóról   (4Móz 8:1-5)
A léviták felszentelése   (4Móz 8:5-23)
A léviták szolgálati ideje   (4Móz 8:23-27)
Izráel fiai megtartják a páskhát   (4Móz 9:1-3)
0201200311   (4Móz 9:3-6)
A tisztátalanok és utasok páskhája   (4Móz 9:6-15)
Felhő- és tűzoszlop   (4Móz 9:15-24)
Az ezüstkürtök használata   (4Móz 10:1-11)
Elindulás a Sinai pusztájából   (4Móz 10:11-37)
Táborégés   (4Móz 11:1-4)
A nép kivánsága   (4Móz 11:4-16)
Hetven vén, a ki prófétál   (4Móz 11:16-30)
Fürjek és Kibrot-thaavá azaz kívánság sírjai   (4Móz 11:30-36)
Miriám poklossá lesz Mózes ellen való beszédéért   (4Móz 12:1-16)
Kanaán földére kémek küldetnek   (4Móz 13:1-26)
A kémek visszatérnek és elcsüggesztik a népet   (4Móz 13:26-35)
A nép zúgolódásának bűntetése   (4Móz 14:1-46)
Étel- és italáldozatokról   (4Móz 15:1-17)
A tészta zsengéjéről   (4Móz 15:17-22)
Gyarlóságból és gonoszságból eredő bűnök   (4Móz 15:22-32)
A szombatrontó büntetése   (4Móz 15:32-37)
Emlékeztető jel a ruhán   (4Móz 15:37-42)
Kóré (Kórah) csoportjának lázadása   (4Móz 16:1-20)
Kóré csoportjának elpusztulása   (4Móz 16:20-36)
A lázadók tömjénezői és Ároné   (4Móz 16:36-51)
Áron vesszeje kivirágzik   (4Móz 17:1-14)
A papok és léviták tiszte   (4Móz 18:1-8)
A papok jövedelme   (4Móz 18:8-20)
A léviták jövedelme   (4Móz 18:20-33)
Tisztulási mód veres tehén hamva által   (4Móz 19:1-23)
Miriám halála. Víz ered a kősziklából   (4Móz 20:1-14)
Edom nem bocsátja át a népet   (4Móz 20:14-22)
Áron halála   (4Móz 20:22-30)
Harc Arad királyával. Az érckígyó   (4Móz 21:1-10)
Izráel hadi szállásai   (4Móz 21:10-21)
Szíhon legyőzetik   (4Móz 21:21-32)
Og legyőzetik   (4Móz 21:32-36)
Bálák küld Bálámért, hogy átkozza meg a népet   (4Móz 22:1-21)
Bálám szamara megszólal   (4Móz 22:21-42)
Bálámmal átok helyett kétszer áldást mondat Isten   (4Móz 23:1-31)
Bálám ismét jót jövendöl Izráelről   (4Móz 24:1-10)
Csillag származik Jákóbból ...   (4Móz 24:10-26)
Az izráeliták lelki és testi paráznaságának bűntetése   (4Móz 25:1-19)
A nép új megszámlálása, az ország felosztása végett   (4Móz 26:1-66)
Leányok örökségi joga   (4Móz 27:1-12)
Józsué Mózes utódává szenteltetik   (4Móz 27:12-24)
A mindennapi áldozat törvénye   (4Móz 28:1-9)
A szombati és újholdi áldozat   (4Móz 28:9-16)
A páskha-áldozat   (4Móz 28:16-26)
A pünkösti áldozat   (4Móz 28:26-32)
Újévi áldozat   (4Móz 29:1-7)
Engesztelő-ünnepi áldozat   (4Móz 29:7-12)
Sátoros ünnepi áldozat   (4Móz 29:12-41)
Fogadalmakról való törvény   (4Móz 30:1-17)
Győzelem a Midiánitákon   (4Móz 31:1-25)
A zsákmány elosztása   (4Móz 31:25-55)
A Jordántól keletre eső országrész felosztása   (4Móz 32:1-43)
A hadi szállások felsorolása   (4Móz 33:1-50)
Utasítás a kananeusok kiűzésére   (4Móz 33:50-57)
A Kanaán földének határai   (4Móz 34:1-16)
Kik osszák fel az országot   (4Móz 34:16-30)
A léviták városairól   (4Móz 35:1-9)
Menedékvárosokról   (4Móz 35:9-35)
Örökösödési joggal biró leányok nem mehetnek mástörzsbelihez   (4Móz 36:1-14)
Isten jótettei és a nép hálátlansága   (5Móz 1:1-47)
Pusztai vándorlás a Szihonon vett diadalig   (5Móz 2:1-38)
A básáni Óg ellen való diadal   (5Móz 3:1-12)
A Jordántól keletre eső országrész felosztása   (5Móz 3:12-23)
Mózes nem mehet be az igéret földjére   (5Móz 3:23-30)
Intés a törvényhez való engedelemre   (5Móz 4:1-41)
A keleti rész menedékvárosai   (5Móz 4:41-50)
Ismét tíz parancsolat   (5Móz 5:1-34)
Az első parancsolat magyarázata, Isten szeretéséről   (5Móz 6:1-26)
A bálványimádókkal barátkozni s őket kimélni nem kell   (5Móz 7:1-27)
Intés Isten iránt való hálára   (5Móz 8:1-21)
Intés az Úr előtt való alázatosságra   (5Móz 9:1-30)
Az új törvénytáblák   (5Móz 10:1-12)
Mit kiván az Úr Izráeltől?   (5Móz 10:12-16)
A szív körülmetélése   (5Móz 10:16-23)
Emlékeztetés a csodákra, a melyeket Isten az ő népével tett   (5Móz 11:1-8)
Az engedelmesség áldása, az engedetlenség átka   (5Móz 11:8-33)
A bálványimádás kiirtásáról   (5Móz 12:1-4)
Az igaz isteni tisztelet helye és módja   (5Móz 12:4-33)
A hamis próféta büntetése   (5Móz 13:1-6)
A bálványimádásra csábító büntetése   (5Móz 13:6-19)
Pogányos gyász tiltatik   (5Móz 14:1-3)
Tiszta és nem tiszta ételek   (5Móz 14:3-22)
A dézsmáról   (5Móz 14:22-30)
Az elengedés évéről   (5Móz 15:1-12)
Vett szolgák szabadon bocsátásáról   (5Móz 15:12-19)
A barmok első fajzása az Úrnak szenteltessék   (5Móz 15:19-24)
Az évi három főünnepről   (5Móz 16:1-18)
Bírákról és tisztviselőkről   (5Móz 16:18-23)
A bálványimádás bűntetése   (5Móz 17:1-8)
Legfőbb törvényszék   (5Móz 17:8-14)
Királytörvény   (5Móz 17:14-21)
Papok jövedelme   (5Móz 18:1-9)
Óvás a varázslástól és jövendöléstől   (5Móz 18:9-15)
Igaz próféta igértetik   (5Móz 18:15-23)
Menedékvárosok   (5Móz 19:1-14)
A határok sérthetlensége   (5Móz 19:14-15)
Hamis tanúk büntetése   (5Móz 19:15-22)
Hadviselési törvény   (5Móz 20:1-5)
Hadmentességi törvény   (5Móz 20:5-10)
Ellenséges városok ostromlásáról   (5Móz 20:10-21)
Ha a gyilkos ismeretlen mit kell tenni   (5Móz 21:1-10)
Hadban szerzett rabnőkről   (5Móz 21:10-15)
Elsőszülöttségi jog két feleségtől való fiak közt   (5Móz 21:15-18)
Engedetlen fiakról   (5Móz 21:18-22)
Akasztott emberről   (5Móz 21:22-24)
Különböző törvények, kivált a felebaráti szeretetről és az állatok iránt való emberségről   (5Móz 22:1-13)
Erkölcstelenségek elleni törvények   (5Móz 22:13-31)
Kik vehetők fel a gyülekezetbe, kik nem   (5Móz 23:1-9)
Különféle törvények   (5Móz 23:9-26)
Elválás levele   (5Móz 24:1-6)
Különféle törvények, kivált a szegények, árvák és jövevények javára   (5Móz 24:6-23)
A botbüntetés szabálya   (5Móz 25:1-5)
Magtalan testvér özvegyével való házasságról   (5Móz 25:5-13)
Hamis mérték tilalma   (5Móz 25:13-17)
Az amálekiták kiirtandók   (5Móz 25:17-20)
A zsenge és dézsma megadásakor mit kell mondani   (5Móz 26:1-16)
Emlékeztetés Isten iránt való engedelemre   (5Móz 26:16-20)
A törvény emlékkövei   (5Móz 27:1-11)
Az ebálhegyi átok   (5Móz 27:11-27)
Áldások igérete   (5Móz 28:1-15)
Átok fenyegetése   (5Móz 28:15-69)
A szövetség megújítása   (5Móz 29:1-30)
Mózes a megtérőknek kegyelmet és áldást, az engedetleneknek átkot és büntetést hirdet   (5Móz 30:1-21)
Mózes búcsúzik, Józsuét rendeli utódául   (5Móz 31:1-24)
A törvénykönyv átadatik a lévitáknak   (5Móz 31:24-31)
Mózes éneke   (5Móz 32:1-53)
Mózes utolsó áldása és jóslata a tizenkét törzsről   (5Móz 33:1-30)
Mózes halála   (5Móz 34:1-13)
Isten megerősíti Józsuét hivatalában   (Józs 1:1-10)
A nép engedelmességet igér Józsuénak   (Józs 1:10-19)
Ráháb megment két izráelita kémet azért az igéretért, hogy őt és háznépét majd megkimélik   (Józs 2:1-25)
Izráel száraz lábbal megy át a Jordánon   (Józs 3:1-18)
A csodálatos átkelés emlékkövei   (Józs 4:1-25)
A kananeusok félelme   (Józs 5:1-2)
Körülmetélkedés Kanaán földén   (Józs 5:2-10)
Páskha ünnep. A manna megszünik   (Józs 5:10-13)
Józsuénak Isten angyala jelenik meg   (Józs 5:13-16)
Jerikót beveszik és lerombolják   (Józs 6:1-22)
Ráhábot és háznépét megkimélik   (Józs 6:22-28)
Ákán az Úrnak szentelt zsákmány meglopásával bajt hoz a népre, ezért megkövezik   (Józs 7:1-27)
Ai város bevétele   (Józs 8:1-30)
A Garizim és Ebál hegyén kikiáltják az áldást és átkot   (Józs 8:30-36)
A gibeoniták beszinlik a frigybe magukat és örök szolgaságra vettetnek   (Józs 9:1-28)
Józsué csodálatos győzelme öt emoreus királyon   (Józs 10:1-28)
Józsué további sikerei   (Józs 10:28-44)
Sok kananeus törzs kiirtása   (Józs 11:1-24)
A Jordán mindkét oldalán legyőzőtt harmincegy király   (Józs 12:1-25)
Az ország elosztása   (Józs 13:1-15)
A harmadfél törzs öröksége a Jordánon túl   (Józs 13:15-34)
A tizedfél törzs öröksége   (Józs 14:1-6)
Káleb öröksége   (Józs 14:6-16)
Júda törzsének határai és városai   (Józs 15:1-64)
Az efraimiták öröksége   (Józs 16:1-11)
Manassé másik féltörzsének öröksége   (Józs 17:1-19)
A szent sátor Silóban. A még hátra levő országrész felosztása   (Józs 18:1-11)
Benjámin öröksége   (Józs 18:11-29)
A többi hat törzs öröksége   (Józs 19:1-49)
Józsué öröksége   (Józs 19:49-52)
A menedékvárosok és szabadságaik   (Józs 20:1-10)
A léviták városai   (Józs 21:1-43)
Az igéret betelt   (Józs 21:43-46)
A harmadfél törzs oltárt épít a Jordánnál, ezen a többiek felháborodnak, de lecsendesíttetnek   (Józs 22:1-35)
Józsué összegyűjti az egész Izráelt intésének meghallgatására   (Józs 23:1-17)
Józsué utolsó országgyűlése   (Józs 24:1-29)
Józsué és Eleázár halála. József csontjainak eltemetése   (Józs 24:29-34)
Józsué halála után Júda törzse kezdi a harcot   (Bir 1:1-21)
Nem minden kananeust űznek ki   (Bir 1:21-37)
Izráel engedetlensége és bűnbánata, ingatagsága és bűntetése. Bírák   (Bir 2:1-24)
Izráel bálványozása és leigázása. Szabadulás Othniel, Ehud és Sámgár által   (Bir 3:1-32)
Jábin elnyomja Izráelt, de Bárák és Debora legyőzi őt   (Bir 4:1-17)
Siserát megöli Jáhel   (Bir 4:17-25)
Debora és Bárák diadaléneke   (Bir 5:1-32)
Gedeon elhívatik a bíróságra   (Bir 6:1-41)
Gedeon legyőzi a midiánitákat   (Bir 7:1-26)
Gedeon üldözi az ellenséget   (Bir 8:1-22)
Gedeon hamis isteni tiszteletnek vet alapot   (Bir 8:22-28)
Gedeon gyermekei és halála   (Bir 8:28-36)
Abimélek testvérgyilkossága és királysága   (Bir 9:1-7)
Jóthám példázata   (Bir 9:7-22)
Abimélek csúf véget ér   (Bir 9:22-58)
Thóla és Jáir bíráskodása   (Bir 10:1-6)
Izráel bálványozásáért a filiszteusok és ammoniták kezébe adatik   (Bir 10:6-19)
Jefte bírósága   (Bir 11:1-29)
Jefte győzelme és fogadása   (Bir 11:29-41)
Az efraimiták leveretése   (Bir 12:1-8)
Ibsán, Élon és Abdon, bírák Izráelben   (Bir 12:8-16)
Sámsonnak angyal által megjelentett születése   (Bir 13:1-26)
Sámson oroszlánt tép szét   (Bir 14:1-10)
Sámson menyegzője és meséje   (Bir 14:10-21)
Sámson a filiszteusoknak nagy kárt okoz   (Bir 15:1-21)
Sámson bukása, nyomorúsága és végső bosszúja   (Bir 16:1-32)
Mika bálványimádást rendez be   (Bir 17:1-14)
A Dán törzse meghódítja Laist, és Mika bálványozását oda telepíti át   (Bir 18:1-32)
A Benjáminita Gibea lakóinak szörnytette   (Bir 19:1-31)
Benjámin törzse ellen a többiek hadat indítnak és csaknem kiírtják   (Bir 20:1-49)
Hogy állították fel ismét Benjámin törzsét   (Bir 21:1-26)
Hogy jutott Ruth Bethlehembe?   (Ruth 1:1-23)
Ruth kalászt szed Boáz földjén és kedvet talál előtte   (Ruth 2:1-24)
Ruth követi Naómi jó tanácsát   (Ruth 3:1-19)
Boáz elveszi Ruthot és házassága megáldatik. Dávid nemzetségi táblázata   (Ruth 4:1-23)
Anna imája és meghallgattatása   (1Sám 1:1-20)
Sámuel születése és a szent szolgálatra való szenteltetése   (1Sám 1:20-29)
Anna hálaéneke   (1Sám 2:1-12)
Éli fiainak gonoszsága   (1Sám 2:12-27)
Ítélet Éli háza ellen   (1Sám 2:27-37)
Sámuel először vesz kijelentést és az Úr hű prófétájának tapasztaltatik   (1Sám 3:1-22)
A filiszteusok megverik Izráelt és elveszik a frigyládát. Élinek és fiainak halála   (1Sám 4:1-23)
A frigyláda Dágon templomában. Csapás a Filiszteusokon   (1Sám 5:1-13)
A frigyládát áldozati ajándékokkal visszaküldik   (1Sám 6:1-22)
Izráel megtérvén legyőzi a Filiszteusokat; Ében-Ézer. Sámuel bíráskodása   (1Sám 7:1-18)
Izráel királyt kíván   (1Sám 8:1-10)
Sámuel elmondja a király hatalmát   (1Sám 8:10-23)
Saul Sámuelhez megy   (1Sám 9:1-28)
Sault királlyá keni Sámuel   (1Sám 10:1-17)
Saul sorsvetés által királlyá tétetik   (1Sám 10:17-28)
Saul első győzelme az ammonitákon, nagylelkűsége megvetői iránt, hálaáldozat Gilgálban   (1Sám 11:1-16)
Sámuel a nép előtt tisztét leteszi   (1Sám 12:1-26)
Jonathán megveri a Filiszteusokat. Sault elhamarkodott áldozatáért megrója Sámuel   (1Sám 13:1-15)
Új csata   (1Sám 13:15-24)
Jonathán hőstette   (1Sám 14:1-24)
Saul idétlen heve   (1Sám 14:24-47)
Saul harcai és családja   (1Sám 14:47-53)
Saul megveri az Amálekitákat de Isten parancsa iránt való engedetlenségéért megvettetik   (1Sám 15:1-36)
Dávid elhívatása és első felkenetése   (1Sám 16:1-14)
Dávid lantja felvidítja a komor Sault   (1Sám 16:14-24)
Dávid és Góliáth   (1Sám 17:1-59)
Dávid Jonathán barátságába jut, a nép dicséri, Saul gyűlöli   (1Sám 18:1-20)
Dávid megnyeri Mikált feleségül   (1Sám 18:20-31)
Saul üldözi Dávidot, ki Sámuelhez fut   (1Sám 19:1-19)
Saul is a próféták között   (1Sám 19:19-25)
Dávid és Jonathán megerősítik baráti szövetségüket   (1Sám 20:1-44)
Dávid elkéri Akhimélek paptól a szent kenyereket és Góliáth kardját   (1Sám 21:1-10)
Dávid Ákhis királyhoz fut   (1Sám 21:10-16)
Dávid tovább bújdosik   (1Sám 22:1-6)
Saul az áruló Doéggel nyolcvanöt papot megölet   (1Sám 22:6-24)
Dávid megszabadítja Kehilla városát a Filiszteusoktól, elárulják, üldözik és csodálatosan megmenekül   (1Sám 23:1-29)
Dávid a barlangban nem bántja Sault, ki erre bevallja igazságtalanságát   (1Sám 24:1-24)
Sámuel halála. Nábál bolondsága, Abigail okossága   (1Sám 25:1-45)
Dávid elveszi Saul dárdáját és vizes kupáját, és ismét megszégyeníti őt azáltal, hogy életét megkíméli   (1Sám 26:1-26)
Dávid siklági tartózkodása Filiszteus földön   (1Sám 27:1-13)
Saul az endori asszonynál   (1Sám 28:1-26)
A Filiszteusok Dávidot visszaküldik   (1Sám 29:1-12)
Az amálekiták Siklágot kifosztották, Dávid a zsákmányt visszaveszi tőlük   (1Sám 30:1-32)
Saulnak s fiainak veszedelme   (1Sám 31:1-14)
Dávid megöleti Saul koronájának hozzá vivőjét   (2Sám 1:1-17)
Dávid gyászéneke Saul és Jonathán felett   (2Sám 1:17-28)
Dávid Júda királya, Isbóset Izráelé   (2Sám 2:1-17)
Abner megöli Asáelt   (2Sám 2:17-33)
Dávid fiai   (2Sám 3:1-6)
Abner Dávidhoz pártol, de Joáb megöli   (2Sám 3:6-40)
Isbósetet megölik szolgái, kiket viszont Dávid ölet meg   (2Sám 4:1-13)
A többi törzsek felkenik Dávidot   (2Sám 5:1-6)
Dávid beveszi Jeruzsálemet   (2Sám 5:6-11)
Dávid családja és győzelmei   (2Sám 5:11-26)
A frigyláda Jeruzsálembe vitele, Mikál csúfolódása   (2Sám 6:1-24)
Dávid templomot akar építeni és igéretet vesz magvának örökké való királyságáról   (2Sám 7:1-17)
Dávid imája   (2Sám 7:17-30)
Dávid győzelmei és kincsei. Tiszttartók kinevezése   (2Sám 8:1-19)
Dávidnak Méfibósettel való jótéteménye   (2Sám 9:1-14)
Az Ammoniták csúfot űznek Dávid követeiből és segítőikkel együtt megveretnek   (2Sám 10:1-20)
Dávid házasságtörése és gyilkossága   (2Sám 11:1-28)
Nátán feddő beszéde   (2Sám 12:1-13)
Dávid megvallja bűnét és bocsánatot nyer. Salamon szűletése   (2Sám 12:13-26)
Rabba bevétele   (2Sám 12:26-32)
Amnon bűne és halála   (2Sám 13:1-34)
Absolon futása   (2Sám 13:34-40)
Joáb a tékoai asszony által kegyelmet szerez Absolonnak   (2Sám 14:1-34)
Absalon lázadása   (2Sám 15:1-13)
Dávid futása   (2Sám 15:13-38)
Siba rágalmazza Mefibósetet   (2Sám 16:1-5)
Sémei szidja Dávidot   (2Sám 16:5-15)
Absolon követi Akhitófel gyalázatos tanácsát   (2Sám 16:15-24)
Akhitófel ravasz tanácsa meghiusul, ő maga szégyenletes véget ér   (2Sám 17:1-30)
Absolont legyőzik és Joáb megöli   (2Sám 18:1-19)
Kúsi követsége   (2Sám 18:19-34)
Júda vissza viszi Dávidot a királyságba   (2Sám 19:1-16)
Dávid királyi nagylelkűsége és hálája   (2Sám 19:16-44)
A lázadó Séba veszedelme. Amasának Joáb által lett halála   (2Sám 20:1-23)
Dávid szolgál   (2Sám 20:23-27)
Éhínség Saulnak a Gibeonitákon elkövetett gyilkosság miatt. Rispa   (2Sám 21:1-15)
Győzelmek a Filiszteusok felett   (2Sám 21:15-23)
Dávid dicséneke az ellenségeitől lett szabadulásért   (2Sám 22:1-52)
Dávid utolsó beszédei   (2Sám 23:1-8)
Dávid hősei és tetteik   (2Sám 23:8-40)
Dávid népszámlásának bűntetése döghalál   (2Sám 24:1-16)
Áldozat Arauna szérűjén   (2Sám 24:16-26)
Dávid elgyengülése. Adónia akar a trón örököse lenni   (1Kir 1:1-32)
Salamon királlyá kenetik   (1Kir 1:32-54)
Dávid végakarata és halála   (1Kir 2:1-12)
Salamon trónra lépte, keménysége uralkodásának kezdetén   (1Kir 2:12-47)
Salamon házassága   (1Kir 3:1-5)
Salamon könyörgése   (1Kir 3:5-16)
Salamon ítélete   (1Kir 3:16-29)
Salamon tisztviselői   (1Kir 4:1-21)
Salamon hatalma   (1Kir 4:21-29)
Salamon bölcsesége   (1Kir 4:29-35)
Salamon szerződése Hírámmal a templomépítés előkészítésénél   (1Kir 5:1-19)
A templom építése   (1Kir 6:1-39)
A királyi paloták építése   (1Kir 7:1-13)
A templom két oszlopa és felszerelése   (1Kir 7:13-52)
A templom felszentelése és Salamon imája   (1Kir 8:1-67)
Isten szava Salamonhoz   (1Kir 9:1-10)
Erős városok, hajózás   (1Kir 9:10-29)
A sébai királyné látogatása   (1Kir 10:1-14)
Salamon gazdagsága és dicsősége   (1Kir 10:14-30)
Salamon feleségei és bálványozása   (1Kir 11:1-14)
Salamon ellenségei és halála   (1Kir 11:14-44)
Tíz törzs elszakad Roboámtól és Jeroboámot teszi királlyá   (1Kir 12:1-25)
Izráel országa, Jeroboám bálványozása   (1Kir 12:25-34)
A bétheli bálványozás ellen jövendölő júdai próféta csodát tesz Jeroboámon, de aztán félrevezettetvén, oroszlán öli meg   (1Kir 13:1-35)
Izráel országa. Ahija prófétál Jeroboám ellen. Jeroboám meghal   (1Kir 14:1-21)
Júda országa. Roboám országlása, bűne, bűntetése   (1Kir 14:21-32)
Abija   (1Kir 15:1-9)
Asa   (1Kir 15:9-25)
Izráel országa. Nádáb, Baása   (1Kir 15:25-35)
Baása halála   (1Kir 16:1-8)
Ela és Zimri királyok   (1Kir 16:8-23)
Omri és Akháb királyok. Samaria és Jerikó felépítése   (1Kir 16:23-35)
Izráel országa. Illés szárazságot jövendöl, hollók etetik, a sareptai özvegyet csoda által táplálja, fiát pedig feltámasztja   (1Kir 17:1-25)
Illés és Abdiás   (1Kir 18:1-21)
Istenítélet a Kármelen   (1Kir 18:21-47)
Illés Jézabel előtt fut   (1Kir 19:1-9)
Isten megjelenik Illésnek a Hóreb hegyén   (1Kir 19:9-19)
Elizeus Illés tanítványa lesz   (1Kir 19:19-22)
Izráel ország. Akháb kétszeres csatája és győzelme Benhadád sziriai király ellen   (1Kir 20:1-44)
Akháb és Jézabel zsarnoksága Nábót ellen   (1Kir 21:1-17)
Fenyegetés Illés által   (1Kir 21:17-30)
Akháb és Josafát királyok háborúja a siriabeliek ellen   (1Kir 22:1-15)
Mikeás vereséget jövendöl   (1Kir 22:15-29)
Akháb halála   (1Kir 22:29-41)
Júda országa. Josafát   (1Kir 22:41-52)
Izráel ország. Akházia   (1Kir 22:52-55)
Izráel ország. Akházia betegsége   (2Kir 1:1-9)
Illés kértére tűz száll le a mennyből   (2Kir 1:9-16)
Akházia halála   (2Kir 1:16-19)
Illés az égbe ragadtatik   (2Kir 2:1-19)
Elizeus meggyógyítja a jerikói vizet és megátkozza a bétheli gyermekeket   (2Kir 2:19-26)
Izráel ország. Jórám országlása és Josafát a júdabeli királlyal együtt a moábiták ellen vívott háborúja   (2Kir 3:1-28)
Elizeus megsokasítja az özvegy olaját   (2Kir 4:1-8)
Elizeus fiút igér a Sunemitának és feltámasztja azt a halálból   (2Kir 4:8-38)
Elizeus ártalmas ételt tesz egészségessé és kevésből sokakat jól tart   (2Kir 4:38-45)
Elizeus meggyógyítja a siriabeli poklos Naámánt   (2Kir 5:1-20)
Elizeus Géházit poklossággal bünteti kapzsiságáért   (2Kir 5:20-28)
A fejsze úszik   (2Kir 6:1-8)
A siriaiak vaksággal veretnek meg   (2Kir 6:8-24)
Éhinség Samariában   (2Kir 6:24-34)
Elizeus másnapra bőséget jövendöl Samariának, a mi a siriaiaknak az Úr által csodálatosan történt futása után be is következik   (2Kir 7:1-21)
Hogyan segíti Elizeus a Sunemitát a hét évi éhség előtt és után   (2Kir 8:1-7)
Hazáel király Siriában   (2Kir 8:7-16)
Júda országa. Jórám   (2Kir 8:16-25)
Akházia   (2Kir 8:25-30)
Izráel ország. Jéhu királlyá kenetvén megöli Jórámot, Akháziát és Jézabelt   (2Kir 9:1-38)
Jéhu kiirtja Akháb családját, barátkozik Jonadábbal   (2Kir 10:1-18)
Jéhu kiirtja a Baál imádását, de nem az egyéb bálványozást   (2Kir 10:18-37)
Júda ország. Athália zsarnoksága. Joás királlyá lesz, Athália megöletik   (2Kir 11:1-22)
Joás országlása. A templom kijavítása   (2Kir 12:1-17)
Hazáel hadjárata Jeruzsálem ellen. Joás megöletik   (2Kir 12:17-22)
Izráel országa. Joákház   (2Kir 13:1-14)
Elizeus jövendölése halálos ágyán. Holtteste halottat támaszt.   (2Kir 13:14-26)
Júda országa. Amásia és Azária királyok   (2Kir 14:1-23)
Izráel országa. A másik Jeroboám király   (2Kir 14:23-30)
Júda ország. Azária vagy Uzziás   (2Kir 15:1-8)
Izráel ország. Zakariás   (2Kir 15:8-13)
Sallum   (2Kir 15:13-17)
Menáhem   (2Kir 15:17-23)
Pekája   (2Kir 15:23-27)
Péka, Az assiriai fogság kezdete   (2Kir 15:27-32)
Júda ország. Jótám király   (2Kir 15:32-39)
Akház király   (2Kir 16:1-21)
Izráel országa. Hóseás, utolsó király   (2Kir 17:1-7)
Az assiriai fogság Izráel büntetése az Istentől való elszakadásáért   (2Kir 17:7-24)
A samaritánusok eredete   (2Kir 17:24-42)
Júda országa. Ezékiás király   (2Kir 18:1-38)
Ezékiás imádkozik. Ézsaiás szabadulást igér   (2Kir 19:1-35)
Az assiriaiak csodálatos leveretése. Sénakherib elvész   (2Kir 19:35-38)
Ezékiás betegsége és életének meghosszabbítása   (2Kir 20:1-12)
Ezékiás hiúsága a babilóniai követek előtt és halála   (2Kir 20:12-22)
Manassé király   (2Kir 21:1-19)
Amon király   (2Kir 21:19-27)
Jósiás király   (2Kir 22:1-8)
A törvénykönyv megtaláltatik   (2Kir 22:8-14)
Hulda próféta asszony   (2Kir 22:14-21)
Jósiás megújítja a népnek Istennel való szövetségét   (2Kir 23:1-4)
Jósiás eltörli a bálványimádást   (2Kir 23:4-21)
Jósiás páskha ünneplése, halála   (2Kir 23:21-31)
Joákház   (2Kir 23:31-34)
Joákim   (2Kir 23:34-38)
Joákim   (2Kir 24:1-8)
Joákin. Jeruzsálem megszállása Nabukodonozor által. A babilóniai fogság kezdete   (2Kir 24:8-18)
Sédékiás   (2Kir 24:18-21)
Jeruzsálem feldúlása, babilóniai fogság   (2Kir 25:1-22)
Gedália helytartót megöli Izmáel   (2Kir 25:22-27)
Joákin kegyelmet nyer a babilóniai királytól   (2Kir 25:27-31)
Az ősatyák nemzetségi táblázata Ádámtól Izsákig   (1Krón 1:1-35)
Ézsau fiai és az edomita királyok   (1Krón 1:35-55)
Jákób és Júda fiai   (1Krón 2:1-56)
Dávid fiainak és Júda királyainak névsora   (1Krón 3:1-25)
Júda utódai   (1Krón 4:1-24)
Simeon utódai   (1Krón 4:24-44)
Rúben utódai   (1Krón 5:1-11)
Gád utódai. Harc a Hágárénusokkal   (1Krón 5:11-23)
Manasse félnemzetsége   (1Krón 5:23-27)
Lévi utódai   (1Krón 6:1-16)
Lévi és Áron fiainak nevei és lakhelye   (1Krón 6:16-82)
Jákób többi hat fiának nemzetségi táblázata   (1Krón 7:1-41)
Benjámin családja és Saul   (1Krón 8:1-41)
Jeruzsálem lakói   (1Krón 9:1-17)
Templomi hivatalnokok   (1Krón 9:17-35)
Gibeon lakói és Saul családja   (1Krón 9:35-45)
Saul veszedelme a Filiszteusokkal való ütközetben   (1Krón 10:1-15)
Dávid egy szívvel királlyá kenetik, Siont beveszi és ott lakik   (1Krón 11:1-10)
Dávid hősei   (1Krón 11:10-48)
Dávid segítségére levő vitézek   (1Krón 12:1-41)
Dávid meghozza a frigyládát és Obed-Edom házában helyezi el   (1Krón 13:1-15)
Dávid palotája, feleségei és gyermekei   (1Krón 14:1-8)
Dávid győzelmei a Filiszteusokon   (1Krón 14:8-18)
A frigyládát helyére viszik   (1Krón 15:1-30)
Dávid zsoltára a frigyláda elhelyezésekor; az isteni szolgálat elrendezése   (1Krón 16:1-44)
Dávid templomot akar építeni és ígéretet vesz magvának örökkévaló királyságáról   (1Krón 17:1-15)
Dávid imája#1000701713   (1Krón 17:15-28)
Dávid szerencsés csatákon aranyat, ezüstöt és rezet zsákmányol és azt a templomépítésre szenteli. Hivatalnokai és papjai   (1Krón 18:1-18)
Dávid bosszút állt az Ammonitákon követeinek megcsúfolásáért   (1Krón 19:1-20)
Az Ammoniták Rabba városának bevétele   (1Krón 20:1-4)
Három diadal a Filiszteusokon   (1Krón 20:4-9)
Dávid népszámlálásának büntetése döghalál   (1Krón 21:1-15)
Dávid áldozata Ornán (Arauna) szérűjén   (1Krón 21:15-31)
Dávid intézkedik a templom leendő építéséről és oktatja Salamont   (1Krón 22:1-20)
A Léviták száma, rendei és hivatala   (1Krón 23:1-33)
A huszonnégy papi rend főemberei   (1Krón 24:1-20)
A Léviták főemberei   (1Krón 24:20-32)
Az éneklők huszonnégy rende   (1Krón 25:1-32)
Az ajtónállók elrendezése   (1Krón 26:1-20)
A kincstartók elrendezése   (1Krón 26:20-29)
A bírák elrendezése   (1Krón 26:29-33)
A hadsereg tizenkét rendének vezetői   (1Krón 27:1-16)
Törzsfők   (1Krón 27:16-35)
Dávid utódjául bemutatja a népnek Salamont   (1Krón 28:1-11)
Dávid Salamonnak adja a templom tervrajzát és hozzá való készleteket   (1Krón 28:11-22)
Bő adakozás a templomépítésre   (1Krón 29:1-9)
Dávid hálaimája   (1Krón 29:9-20)
Salamon felkenetése   (1Krón 29:20-26)
Dávid halála   (1Krón 29:26-31)
Salamon Gibeonban áldozik   (2Krón 1:1-7)
Salamon imája, bölcsesége és gazdagsága   (2Krón 1:7-18)
Salamon szerződése Hirám tirusi királlyal a templomépítésre vonatkozólag   (2Krón 2:1-19)
A templomépítés leírása   (2Krón 3:1-18)
A templom egyes részeinek és eszközeinek leírása   (2Krón 4:1-23)
A templom felszentelése   (2Krón 5:1-15)
Salamon templomszentelési imája   (2Krón 6:1-43)
A templomszentelés vége   (2Krón 7:1-11)
Isten második megjelenése Salamon előtt   (2Krón 7:11-23)
Salamon városépítései   (2Krón 8:1-12)
Isteni tiszteleti rend   (2Krón 8:12-17)
Salamon hajói   (2Krón 8:17-19)
A sébai királyné Salamont látogatja és megajándékozza   (2Krón 9:1-13)
Salamon gazdagsága   (2Krón 9:13-29)
Salamon halála   (2Krón 9:29-32)
Roboám király lesz. Az ország ketté szakadása   (2Krón 10:1-20)
Isten nem engedi Roboámot Izráel ellen harcolni   (2Krón 11:1-5)
Roboám várai   (2Krón 11:5-13)
Roboám pártja a papok közt   (2Krón 11:13-18)
Roboám feleségei és gyermekei   (2Krón 11:18-24)
Roboám Sésáktól legyőzetik; további országlása és halála   (2Krón 12:1-17)
Abija legyőzi Jeroboámot   (2Krón 13:1-23)
Asa eltörli a bálványozást és megerősíti magát   (2Krón 14:1-9)
Asa győzelme a szerecseneken   (2Krón 14:9-16)
Asa folytatja az isteni tisztelet megtisztítását, és a nyert győzelemért hálaünnepet tart   (2Krón 15:1-20)
Asa Baása által megtámadtatik, vétkezik az Úr ellen és az ő prófétája ellen   (2Krón 16:1-11)
Asa halála   (2Krón 16:11-15)
Jósafát kegyes és áldott országlása   (2Krón 17:1-20)
Jósafát hadjárata Akhábbal a Siriaiak ellen   (2Krón 18:1-14)
Mikeás vereséget jósol   (2Krón 18:14-28)
Akháb veszedelme   (2Krón 18:28-35)
Jósafát Jéhu által az Akhábbal való szövetség miatt megrovatván, a népet Istenhez téríti és igaz bírákat rendel   (2Krón 19:1-12)
Jósafát diadala az Ammonitákon és Moábitákon   (2Krón 20:1-31)
Jósafát barátkozása Akháziával   (2Krón 20:31-38)
Jórám gonoszul uralkodik   (2Krón 21:1-8)
Az Edomiták elpártolása   (2Krón 21:8-12)
Illés levele   (2Krón 21:12-16)
Jórám halála   (2Krón 21:16-21)
Akházia gonosz országlása és veszedelme   (2Krón 22:1-10)
Athália gyilkossága   (2Krón 22:10-13)
Jójada Joást királlyá teszi   (2Krón 23:1-12)
Athália megöletik   (2Krón 23:12-16)
A baálimádás eltöröltetik   (2Krón 23:16-22)
Joás király dicséretes tettei   (2Krón 24:1-17)
Joás bálványozása   (2Krón 24:17-23)
Joás büntetése és halála   (2Krón 24:23-28)
Amásia országlása Júdában   (2Krón 25:1-29)
Uzziás vagy Azariás először jól és szerencsésen uralkodik   (2Krón 26:1-16)
Uzziás felfuvalkodik és önhatalmú füstöléséért poklossággal büntettetik   (2Krón 26:16-24)
Jótám jó és szerencsés országlása   (2Krón 27:1-10)
Akház istentelen országlása   (2Krón 28:1-9)
Odéd próféta   (2Krón 28:9-16)
Isten büntetései Akházon   (2Krón 28:16-28)
Ezékiás helyre állítja az Isten tiszteletét   (2Krón 29:1-37)
A húsvét meghirdetése és ünneplése   (2Krón 30:1-28)
A bálványozás eltörlése és gondoskodás   (2Krón 31:1-22)
Jeruzsálem Sénakhéribtől vívatik, de csoda által megszabadul   (2Krón 32:1-24)
Ezékiás betegsége, dicsszomja és halála   (2Krón 32:24-34)
Manasse bálványozása   (2Krón 33:1-11)
Manasse fogsága, megtérése, imája   (2Krón 33:11-21)
A bálványozó Amon király megöletik   (2Krón 33:21-26)
Jósiás eltörli a bálványozást   (2Krón 34:1-8)
Jósiás kijavíttatja a templomot   (2Krón 34:8-14)
A törvénykönyvet megtalálják, olvasnak belőle   (2Krón 34:14-22)
Húlda prófétaasszony   (2Krón 34:22-29)
A szövetség megújítása   (2Krón 34:29-34)
Jósiás jeles húsvétünneplése   (2Krón 35:1-20)
Jósiás a Nékó Faraó elleni csatában elesik   (2Krón 35:20-28)
Joákház   (2Krón 36:1-4)
Joákim   (2Krón 36:4-9)
Joákin   (2Krón 36:9-11)
Sédékiás. Babilóni fogság   (2Krón 36:11-22)
Czírus megengedi a hazatérést   (2Krón 36:22-24)
Czírus megengedi a fogoly zsidóknak a hazatérést   (Ezsd 1:1-12)
A haza ment zsidók jegyzéke és a templom építésére való adakozás   (Ezsd 2:1-71)
Az égőáldozati oltár felállítása; a sátoros ünnep megülése   (Ezsd 3:1-8)
A templom alapkő-letétele   (Ezsd 3:8-14)
Akadályok a templomnak és Jeruzsálem kőfalainak építésében a zsidók ellen emelt vádak miatt   (Ezsd 4:1-25)
A templomépítés folytatása Aggeus és Zakariás próféták szavára   (Ezsd 5:1-6)
Jelentés Dárius királyhoz   (Ezsd 5:6-18)
Dárius kedvező válaszára a templomot befejezik és felszentelik, és a páskhát megünneplik   (Ezsd 6:1-23)
Ezsdrás engedélyt és támogatást nyer Artaxerxestől az istentisztelet berendezésére   (Ezsd 7:1-29)
Ezsdrás útitársai   (Ezsd 8:1-21)
Bőjt és szent ajándékok   (Ezsd 8:21-31)
Megérkezés Jeruzsálembe   (Ezsd 8:31-37)
Összeházasodások idegen nőkkel. Ezsdrás kesergése és bűnbánati imája   (Ezsd 9:1-16)
A pogányok közül vett feleségek elbocsáttatnak   (Ezsd 10:1-45)
Nehémiás imája szerencsétlen hazájáért   (Neh 1:1-12)
Nehémiás a királytól hatalmat és levelet vesz Jeruzsálem felépítésére   (Neh 2:1-21)
A jeruzsálemi kőfal építésének leírása   (Neh 3:1-33)
Az építés az ellenség csúfolódása és akadékoskodása mellett is halad   (Neh 4:1-24)
Nehémiás a szegények sérelmeit orvosolja   (Neh 5:1-14)
Nehémiás önzetlensége helytartói hivatalában   (Neh 5:14-20)
Nehémiás ellenségeinek cselvetései elől kitér és befejezi a kőfalat   (Neh 6:1-20)
Őrizők rendelése   (Neh 7:1-5)
Népszámlálás   (Neh 7:5-74)
Nagy hatás, mit a népre a törvény felolvasása tesz   (Neh 8:1-13)
A sátoros ünnep megülése   (Neh 8:13-19)
A nép nyilvános bűnvallása   (Neh 9:1-39)
A nép esküvei kötelezi magát a törvény megtartására   (Neh 10:1-40)
Jeruzsálem és az ország új lakóinak jegyzéke   (Neh 11:1-37)
Papok és Léviták névsora   (Neh 12:1-27)
A kőfalak felszentelése   (Neh 12:27-44)
Az egyházi jövedelmek gondviselői   (Neh 12:44-48)
Nehémiás nagy buzgósággal szűntet meg különböző visszaéléseket   (Neh 13:1-32)
Ahasvérus (Xerxes) perzsa király megveti a királynét, Vástit.   (Eszt 1:1-23)
Eszter királynévá tétetik   (Eszt 2:1-21)
Márdokeus a király ellen szőtt összeesküvést felfedezi   (Eszt 2:21-24)
Hámán nagyravágyása   (Eszt 3:1-16)
A zsidók gyásza és bőjtölése   (Eszt 4:1-9)
Márdokeus segítségül hívja Esztert   (Eszt 4:9-18)
Eszter a királyhoz megy   (Eszt 5:1-9)
Hámán Márdokeus halálára törekszik   (Eszt 5:9-15)
Hámán kénytelen tisztelni Márdokeust nyilvánosan a király nevében   (Eszt 6:1-15)
Hámánt arra a fára akasztják, a melyet Márdokeus számára emelt   (Eszt 7:1-11)
Márdokeus felmagasztaltatik   (Eszt 8:1-9)
Új királyi parancs a zsidók javára   (Eszt 8:9-18)
A zsidók bosszút állanak ellenségeiken   (Eszt 9:1-20)
A zsidók ünnepet rendelnek szabadulásuk emlékére   (Eszt 9:20-33)
A nagy hatalomra jutott Márdokeus nemzete javát munkálja   (Eszt 10:1-4)
A kegyes Jób jóléte   (Jób 1:1-6)
Jób önmegadása nehéz megpróbáltatásokban   (Jób 1:6-23)
Jóbot a Sátán Isten előtt tovább vádolja, betegséggel veri; a felesége keseríti és három barátja meglátogatja   (Jób 2:1-14)
Jób ajka átokszóra nyílik   (Jób 3:1-27)
Elifáz első beszéde: Isten nem büntet ártatlant   (Jób 4:1-22)
Folytatás: az istentelen elvész; a ki Isten előtt meghajlik, az megszabadul   (Jób 5:1-28)
Jób menti magát és panaszkodik barátainak keménysége miatt   (Jób 6:1-31)
Folytatás: Jób kéri Istent, hogy vagy vegye el életét, vagy kímélje meg őt   (Jób 7:1-22)
Bildád első beszéde: csak bűnbánat lehet Jób számára a boldogságra vivő út; az istentelenek elvesznek   (Jób 8:1-23)
Jób második védekezése: a Mindenhatóval senki nem perelhet   (Jób 9:1-36)
Folytatás: Jób panaszkodik, hogy Isten a maga teremtményét oly súlyosan meglátogatja   (Jób 10:1-23)
Czófár első beszéde: Jób a mindentudó Isten előtt alázza meg magát   (Jób 11:1-21)
Jób harmadik védekezése: korholja barátainak felfuvalkodott bölcseségét és felülmúlja őket Isten korlátlan hatalmának rajzolásában   (Jób 12:1-26)
Folytatás: Jób barátait magukat is óva figyelmezteti Isten igazságosságára és felségére, melytől megilletődötten elkezdi Istenhez intézett beszédét   (Jób 13:1-29)
Befejezés: Jób panaszkodik az ember semmisége miatt és hiába keres vigasztaló reménységet   (Jób 14:1-23)
Elifáz második beszéde: feddi Jóbot vakmerő szavaiért és rajzolja az istentelenek nyomorúságát   (Jób 15:1-36)
Jób negyedik védekezése: barátaitól meg nem értetve Istennek panaszolja nyomorúságát   (Jób 16:1-24)
Folytatás: Jób maga körül nem lát mást, csak nyomorúságot és maga előtt csak a sírt   (Jób 17:1-16)
Bildád második beszéde: Jóbhoz intézett keserű megszólítása után az istentelenek elkerülhetetlen veszedelmét rajzolja   (Jób 18:1-22)
Jób ötödik védekezése: panaszkodik barátainak keménysége miatt, rajzolja nagy nyomorúságát, de végül arra a boldog bizonyosságra emelkedik, hogy az ő Megváltója él   (Jób 19:1-30)
Czófár második beszéde: felhozza azt a mondást, hogy: az istentelenek vigassága rövid   (Jób 20:1-30)
Jób hatodik védekezése: az istenteleneknek néha mégis jól van dolguk az ítéletig   (Jób 21:1-35)
Elifáz utolsó beszéde: egyenest durva bűnökkel vádolja Jóbot, óvja vakmerő gondolkodástól és megtérésre inti   (Jób 22:1-31)
Jób hetedik védekezése: óhajtja, bár remény nélkül, hogy vajha Isten ítélő széke elé állhatna   (Jób 23:1-18)
Folytatás: Istennek az istentelenek iránt való elnézése titokszerű   (Jób 24:1-26)
Bildád utolsó beszéde: mi az ember Isten előtt!   (Jób 25:1-7)
Jób nyolcadik védekezése: megmutatja, mennyire elismeri ő is Istennek kikutathatatlan felségét   (Jób 26:1-15)
Jób befejező beszédei: erősíti ártatlanságát és megmutatja mily múlandó az istentelenek szerencséje   (Jób 27:1-24)
A természet elrejtett dolgait kikutathatja az ember, Isten bölcsesége kikutathatatlan; az ahhoz vezető út az istenfélelem   (Jób 28:1-29)
Jób rajzolja elébbi boldogságát   (Jób 29:1-26)
Jób leírja mostani nyomorúságát   (Jób 30:1-32)
Jób beszédeinek befejezése: erősíti, hogy feddhetetlenül járt Isten és emberek előtt   (Jób 31:1-41)
Elihu első beszéde: megmagyarázza, hogy bár fiatal, miért nyitja meg ajkát   (Jób 32:1-23)
Folytatás: Elihu feddi Jóbot a miért magát igaznak tartja. Isten fenyítése üdvére szolgál a léleknek   (Jób 33:1-34)
Elihu második beszéde: feddi Jóbnak vakmerő szavait. A Mindenható az ítéletet el nem fordítja   (Jób 34:1-38)
Elihu harmadik beszéde: az ember csak magának árt panaszkodásával. Isten igaz ítéletet tart   (Jób 35:1-17)
Elihu utolsó beszéde: még egyszer az Isten igazságosságára és nagyságára utal   (Jób 36:1-35)
Elihu beszédének befejezése: Isten felséges volta a zivatarban   (Jób 37:1-24)
Az Úrnak első beszéde a forgószélből. Leírja a teremtésben és világkormányzásban nyilatkozó csodákat és lesújtja Jób bölcselkedését   (Jób 38:1-39)
Folytatás: az állatok világában nyilatkozó csodák Isten bölcseségét tanusítják   (Jób 39:1-34)
Jób megalázza magát Isten előtt   (Jób 39:34-39)
Az Úrnak második beszéde a forgószélből: a „behemót” az Úr erejét mutatja   (Jób 40:1-20)
Folytatás: a „leviáthán” rajzolja Isten a hatalmát   (Jób 41:1-35)
Jób töredelme   (Jób 42:1-7)
Isten igazat ád Jóbnak barátaival szemben   (Jób 42:7-10)
Isten megáldja Jóbot jobban mint az előtt   (Jób 42:10-18)
ELSŐ KÖNYV: A kegyesek boldogsága. Az istentelenek boldogtalansága   (Zsolt 1:1-7)
Jövendölés a Krisztus országáról és ellenségei felett való diadaláról   (Zsolt 2:1-13)
Bizalom Istenben minden ellenséggel szemben   (Zsolt 3:1-10)
Dávid esteli imája, tele bízó hittel az ellenségekkel szemben. Isten megszégyeníti a jó barátok kishitűségét   (Zsolt 4:1-10)
Dávid reggeli imája, tele bizalommal, hogy az igazságos Isten megsegíti őt istentelen ellenségei ellen   (Zsolt 5:1-14)
Bűnbánati ének testi és lelki szenvedések közt. Reménység az Úr segedelmében   (Zsolt 6:1-12)
Az igazságos Isten megmenti az igaz-szívű Dávidot az igazságtalan ellenség ellen   (Zsolt 7:1-19)
Istennek a teremtésben nyilvánuló nagysága. Az emberfiának alacsonysága és méltósága   (Zsolt 8:1-11)
Hálaének az ellenségtől lett szabadulásért és további segítség kérése   (Zsolt 9:1-22)
Panasz, hogy az ellenség kevélységével szembe késik az Isten segedelme, és könyörgés az elnyomottak megmentéséért   (Zsolt 10:1-19)
Ellenségeitől való szorongattatásai közt Dávid az Úrban bízik   (Zsolt 11:1-8)
Panasz a kegyesek fogyása és az istentelenek elhatalmazása miatt. Bizalom az Isten segedelmében   (Zsolt 12:1-10)
A késedelmező segítség után való vágy az ellenség nyomása alatt. Isten jóságába bízó remenység   (Zsolt 13:1-7)
Fohász az embereknek általános romlottságából való megváltásért   (Zsolt 14:1-8)
Ki marad meg Istennél?   (Zsolt 15:1-6)
Az Úr Szentének szép öröksége és halálból való kiszabadulása   (Zsolt 16:1-12)
Az igaznak könyörgése a hatalmas és gazdag ellenségek álnokságától való szabadulásért   (Zsolt 17:1-16)
Csodálatos szabadításért való hálaadás és bizalom az Istennek erős segedelmében   (Zsolt 18:1-52)
Isten dicsősége a természetben és az ő igéjében. Könyörgés bűnbocsánatért és bűn ellen való oltalomért   (Zsolt 19:1-16)
A nép könyörgése királyáért háborús időben   (Zsolt 20:1-11)
Hálaének az Isten által a királynak adott jókért és győzelmekért   (Zsolt 21:1-15)
Az Igaznak szenvedései és dicsősége (Krisztus szenvedéseiről szóló zsoltár)   (Zsolt 22:1-33)
A jó pásztor   (Zsolt 23:1-7)
A dicsőség királyának bevonulása   (Zsolt 24:1-11)
Könyörgés Isten oltalmáért, kegyes vezetéséért és bűnbocsánatért   (Zsolt 25:1-23)
Könyörgés az ártatlannak szabadulásáért   (Zsolt 26:1-13)
A veszedelem napján is az Úrban van elrejtve Dávid   (Zsolt 27:1-15)
Könyörgés az istentelenektől való szabadulásért. A meghallgattatásért hálaadás   (Zsolt 28:1-10)
Isten dicsősége a zivatarban   (Zsolt 29:1-12)
Dávid hálaéneke életének megmentéséért   (Zsolt 30:1-14)
A reménység meg nem szégyenít   (Zsolt 31:1-26)
A bűnbocsánat-nyerés boldogsága   (Zsolt 32:1-12)
Isten mindenható jóságának dicsérete   (Zsolt 33:1-23)
Bíztatás az Isten segedelmének dicséretére és istenfélelemre   (Zsolt 34:1-24)
Könyörgés rosszakaratú ellenségektől való szabadulásért   (Zsolt 35:1-29)
Panasz az istentelenek miatt. Isten jósága a kegyesek iránt   (Zsolt 36:1-14)
Az istentelenek szerencséje ne bosszantsa a kegyeseket   (Zsolt 37:1-41)
Dávid panasza szenvedések és ellenségeskedés által való nehéz megpróbáltatásai közt. Könyörgés segedelemért   (Zsolt 38:1-24)
Türelmes hallgatásra való elhatározás az emberi gyarlóságra való tekintettel. Könyörgés isteni vigasztalásért   (Zsolt 39:1-15)
A megmentett kegyes Istennek hálával, engedelmességgel és könyörgéssel áldozik   (Zsolt 40:1-19)
Betegségben való panaszkodás kárörvendő ellenségek és hűtlen barátok miatt   (Zsolt 41:1-15)
MÁSODIK KÖNYV: A szent hely után való óhajtozás idegen földön   (Zsolt 42:1-13)
Folytatás   (Zsolt 43:1-6)
Panasz, hogy Isten elvetette az ő népét   (Zsolt 44:1-28)
Dicsérő ének az Isten Felkentjére és annak menyasszonyára   (Zsolt 45:1-19)
Erős vár a mi Istenünk   (Zsolt 46:1-13)
Isten király   (Zsolt 47:1-11)
Sion öröme a háború idején Isten által lett szabadulás felett   (Zsolt 48:1-16)
A hitetlenek szerencséje halálukkal véget ér   (Zsolt 49:1-22)
Az igazi hálaáldozat   (Zsolt 50:1-24)
Dávid bűnbánati imája   (Zsolt 51:1-22)
A kegyesnek vigasztalódása, mikor a rágalmazó bántja   (Zsolt 52:1-12)
Fohász az embereknek általános romlottságból való megváltásáért   (Zsolt 53:1-8)
Könyörgés szabadításért   (Zsolt 54:1-10)
Könyörgés a hamis atyafiak ellen. Vigasztalódás Istenben   (Zsolt 55:1-25)
Könyörgés az üldözések közt vígasztalásért   (Zsolt 56:1-15)
Dávid segedelemért könyörög. Isten jóságának dicsérete   (Zsolt 57:1-13)
Isten bíró még e földön!   (Zsolt 58:1-13)
Isten segítségéért való ima a rosszakaratú leselkedések ellen   (Zsolt 59:1-19)
Ima háborús időben   (Zsolt 60:1-15)
Szorongatott király imája   (Zsolt 61:1-10)
Csendes reménység Istenben. Az emberek hiábavalósága   (Zsolt 62:1-14)
Óhajtás Isten után és a szent hajlék után   (Zsolt 63:1-13)
Dávid könyörgése a rágalmazók ellen isteni oltalomért   (Zsolt 64:1-12)
Lelki és testi jókért való hálaadása Isten népének   (Zsolt 65:1-15)
Isten iránti hála népének csodálatos vezetéséért   (Zsolt 66:1-21)
A minden népekre kiáradt isteni áldás dicsérete   (Zsolt 67:1-9)
Diadalének   (Zsolt 68:1-37)
Az Úr Szolgája a legnagyobb szenvedésekben   (Zsolt 69:1-38)
Dávid könyörgése ellenségei ellen való segedelemért   (Zsolt 70:1-7)
Könyörgés Isten kegyelméért a hajlott kor küszöbén   (Zsolt 71:1-25)
Dicséret a béke nagy Fejedelmére és az ő országára   (Zsolt 72:1-21)
HARMADIK KÖNYV: Megütközése és vigasztalódása a kegyes embernek a hitetlenek szerencséje felett   (Zsolt 73:1-29)
Az Isten házának pusztulásáról panaszkodván, segítséget kér   (Zsolt 74:1-24)
Hála Isten iránt, ki a kevélyeket megítéli   (Zsolt 75:1-12)
A mennyei Bíró dicsérete   (Zsolt 76:1-14)
Fohászkodás a nyomorúságban; Istennek a nép iránt tanúsított régebbi irgalmasságából merített vigasztalódás   (Zsolt 77:1-22)
Isten hűsége az ő engedetlen népének vezetésében   (Zsolt 78:1-73)
Panasz Jeruzsálem elpusztítói ellen   (Zsolt 79:1-14)
Könyörgés Izráelnek, Isten szőlejének megtartásáért   (Zsolt 80:1-21)
Az igaz ünneplés   (Zsolt 81:1-18)
Isten fenyegető szava igazságtalan felsőségek ellen   (Zsolt 82:1-9)
Könyörgése az Isten népének az ellenség ellen   (Zsolt 83:1-20)
A szent hajlék után való vágyakozás   (Zsolt 84:1-14)
A kegyelmet nyert nép könyörgése új áldásért   (Zsolt 85:1-15)
Nagy nyomorúságban való könyörgés   (Zsolt 86:1-18)
Sion megdicsőítése a pogányok megtérése által   (Zsolt 87:1-8)
Könyörgés a kemény kisértetben és halálos veszedelemben   (Zsolt 88:1-20)
A Dávid házának Isten igéretéből vett vigasztalása   (Zsolt 89:1-54)
NEGYEDIK KÖNYV: Isten örökkévalósága, a bűnös ember mulandósága. Könyörgés kegyelemért   (Zsolt 90:1-18)
A mindenható Isten oltalma minden veszedelemben   (Zsolt 91:1-17)
Isten dicsérete, ki az istenteleneket megbünteti, a kegyeseket megáldja   (Zsolt 92:1-17)
Isten országának dicsősége   (Zsolt 93:1-6)
Könyörgés az Isten népének elnyomói ellen   (Zsolt 94:1-24)
Isten dicséretére való hívogatás, engedetlenségtől való óvás   (Zsolt 95:1-12)
Isten országának hirdetése a pogányok között   (Zsolt 96:1-14)
Sion öröme, hogy Isten a legfőbb Úr minden népek felett   (Zsolt 97:1-13)
Örömének az Úrnak minden népek között hirdetett nagy szabadításáról   (Zsolt 98:1-10)
Az Úr országában szentség uralkodik   (Zsolt 99:1-10)
Hálaének az Isten népe számára   (Zsolt 100:1-6)
Dávid uralkodók tüköre   (Zsolt 101:1-9)
Bűnbánó ima Sion helyreállításáért   (Zsolt 102:1-30)
Istennek a bűnös és gyenge emberek iránt való irgalmasságának dicsérete   (Zsolt 103:1-23)
Istennek a teremtés munkáiból való dicsérete   (Zsolt 104:1-36)
Isten dicsérete Izráellel való jótéteményeiért   (Zsolt 105:1-46)
Hálaének Istennek Izráel minden bűneivel szemben gyakorolt kegyelmességéért   (Zsolt 106:1-49)
ÖTÖDIK KÖNYV: A megváltottak hálaéneke, a kik nyomorúságukban az Úrhoz kiáltottak   (Zsolt 107:1-44)
Isten jóságának és hűségének dicsérete. Könyörgés az ellenségen való győzelemért   (Zsolt 108:1-15)
Az üldözött könyörgése ellenségeinek megbüntetéséért, és hogy hozzá nyomorúságában irgalmas legyen az Úr   (Zsolt 109:1-32)
Krisztus örök királysága és papsága   (Zsolt 110:1-8)
Hálaének Istennek testi és lelki áldásaiért   (Zsolt 111:1-11)
Az istenfélők és könyörületes szívűek boldogsága   (Zsolt 112:1-11)
Az alázatosokat Isten felemeli   (Zsolt 113:1-10)
Isten csodatételei népének Egyiptomból való kihozása alkalmával   (Zsolt 114:1-9)
Egyedül Istené legyen a dicsőség!   (Zsolt 115:1-19)
Hála és fogadástétel nagy veszélyből lett szabadulásért   (Zsolt 116:1-20)
Isten dicséretére való felhívás   (Zsolt 117:1-3)
Az igazak diadalöröme   (Zsolt 118:1-30)
Isten igéjének dicsősége. (Arany ábécének is neveztetik, mivel a héberben versei nyolcanként egyforma betűvel kezdődnek ábécérendben)   (Zsolt 119:1-177)
A rágalmazók ellen   (Zsolt 120:1-8)
Isten az emberek hű őrzője   (Zsolt 121:1-9)
Jeruzsálem dicsősége   (Zsolt 122:1-10)
Segítség után való vágyakozás gyalázat és csúfság között   (Zsolt 123:1-5)
Isten velünk a szükségben   (Zsolt 124:1-9)
A reménység meg nem szégyenít   (Zsolt 125:1-6)
Sion foglyainak szabadulása   (Zsolt 126:1-7)
Emberé a munka, Istené az áldás   (Zsolt 127:1-6)
Az istenfélők házán áldás van   (Zsolt 128:1-7)
Izráel nyomorgatói meg fognak szégyenülni   (Zsolt 129:1-9)
Bűnbocsánatért való könyörgés   (Zsolt 130:1-9)
Hívő lelki alázatossága   (Zsolt 131:1-4)
Isten igéreteire hivatkozó könyörgés Dávid házáért   (Zsolt 132:1-19)
A testvéri egyetértés áldása   (Zsolt 133:1-4)
Éjjeli dicséret a templomban   (Zsolt 134:1-4)
Isten mindenhatósága, a bálványok tehetetlensége   (Zsolt 135:1-22)
Isten örök jóságának és csodáinak dicsérete   (Zsolt 136:1-27)
A babiloni foglyok keserve   (Zsolt 137:1-10)
Hálaének Istennek a szükségben nyújtott segítségéért   (Zsolt 138:1-9)
Isten mindentudóságáról és mindenütt jelenvalóságáról   (Zsolt 139:1-25)
Könyörgés a csalárd ellenség tőrétől való szabadulásért   (Zsolt 140:1-15)
Könyörgés, hogy Isten őrizzen meg minden gonosztól   (Zsolt 141:1-11)
Isten segedelméért való fohászkodás nagy szorongatásban   (Zsolt 142:1-9)
Könyörgés Isten szabadításáért és vezetéséért   (Zsolt 143:1-13)
Isten oltalmát és áldását kéri népe számára   (Zsolt 144:1-16)
Isten kegyelme és igazsága az ő országában   (Zsolt 145:1-22)
Isten örök hűsége   (Zsolt 146:1-11)
Isten testi és lelki áldásainak dicsérete   (Zsolt 147:1-21)
Egész világ Istent dicsérje!   (Zsolt 148:1-15)
Sion dicsérd az Urat!   (Zsolt 149:1-10)
Minden lélek dicsérje az Urat!   (Zsolt 150:1-7)
A bölcseség barátságos hívása   (Péld 1:1-10)
Csábítás ellen való óvás   (Péld 1:10-20)
Az engedetlenek büntetése   (Péld 1:20-34)
Intés a bölcseségnek igaz keresésére és a csábítóktól az által való óvakodásra   (Péld 2:1-23)
Az istenfélelem és bölcseség áldása   (Péld 3:1-36)
Atyai emlékeztetés a bölcseség tanításának követésére   (Péld 4:1-28)
Erkölcstelen élettől való óvás   (Péld 5:1-24)
Kezességtől való óvás   (Péld 6:1-6)
Restségtől való óvás   (Péld 6:6-12)
Álnokságtól való óvás   (Péld 6:12-20)
Házasságtöréstől való óvás   (Péld 6:20-36)
A paráznaságra való csábításnak és szomorú következményének leírása   (Péld 7:1-28)
Hívogatása és igérete a bölcseségnek, mely öröktől fogva Istennél van   (Péld 8:1-37)
A bölcseség barátságos hívása   (Péld 9:1-19)
Az igazság áldása, a bűn átka   (Péld 10:1-33)
A kegyes ember szerencséje, a gonosznak szerencsétlensége   (Péld 11:1-32)
A bölcsnek és bolondnak magaviselete   (Péld 11:32-33)
A bölcsnek és bolondnak magaviselete   (Péld 12:1-28)
A bölcs és bolond magaviselet folytatólagos leírása   (Péld 13:1-26)
Az emberi életbe vágó igaz bölcseség dicsérete   (Péld 14:1-36)
Bölcseség üdvre vezet, bolondság csak kárhozatot hoz   (Péld 15:1-34)
Az Isten látja az emberek dolgait   (Péld 16:1-34)
Bölcseség és bolondság, különösen a beszédben   (Péld 17:1-29)
Barátság és békeszeretés   (Péld 18:1-25)
Kegyes szegénység. A bolondság, restség és csúfolódás káros volta   (Péld 19:1-30)
Dobzódástól és hevességtől való óvás   (Péld 20:1-31)
Isten gondviselése igazgatja az emberek szívét és útait   (Péld 21:1-32)
A jó hírről, mint szerzik és mint vész az el   (Péld 22:1-30)
Az életbölcseség és kegyesség tanításai   (Péld 23:1-36)
Intések különösen türelemre és békességre   (Péld 24:1-35)
Igaz tisztesség a bölcseség jutalma   (Péld 25:1-29)
Bolond, rest és hamis emberek nem méltók tisztességre   (Péld 26:1-29)
Óvás dicsekvéstől és elbizakodottságtól   (Péld 27:1-28)
A kegyesség és becsületesség áldása, az istentelenség átka   (Péld 28:1-29)
Bölcseség áldást hoz, bolondság és bűn romlást szerez   (Péld 29:1-28)
Agur vallomása   (Péld 30:1-7)
Agur kérése   (Péld 30:7-10)
Agur bölcs mondásai   (Péld 30:10-34)
Anyai oktatás király számára   (Péld 31:1-10)
Derék asszony dicsérete   (Péld 31:10-32)
A földi dolgok hiábavalósága   (Préd 1:1-18)
Földi gyönyörűség, még munkánk vidám élvezése is, hiábavaló   (Préd 2:1-28)
Minden emberi cselekvésnek megvan az ideje, a mit Isten tesz, az megáll   (Préd 3:1-16)
Féld az Istent és elégedjél meg a magad részével   (Préd 3:16-23)
A szegényeknek nincs vigasztalójuk, a szorgalmasoknak nyugalmuk, még a királynak sincs biztonsága   (Préd 4:1-17)
Óv meggondolatlan beszédektől   (Préd 5:1-8)
A gazdagság hiábavalósága   (Préd 5:8-18)
Megelégedettség   (Préd 5:18-21)
Gazdagság és tisztesség is hiábavaló   (Préd 6:1-13)
A bölcseség, megelégedettség és egyszerűség ajánlása   (Préd 7:1-30)
Engedelmesség a király iránt. Azoknak, a kik az Istent félik, mégis csak jól van dolga   (Préd 8:1-16)
Meg ne tévesszen a kegyeseknek és gonoszoknak külső egyformasága   (Préd 9:1-9)
Élvezd vidáman Isten adományait és tedd, a mi rád bízatott   (Préd 9:9-15)
A bölcseség diadalt ül   (Préd 9:15-21)
Bölcseség és bolondság a fő- és közrendeknél   (Préd 9:21-24)
Bölcseség és bolondság fő- és közrendeknél   (Préd 10:1-18)
Korán vesd el a magot!   (Préd 11:1-9)
Gondolj Istenre ifjúságodban, akkor lesz vígaszod vénségedben!   (Préd 12:1-10)
Istenfélelem a fősummája minden tudománynak   (Préd 12:10-17)
A Vőlegény és Menyasszony benső szerelme   (Énekek 1:1-18)
A Menyasszony vágyódása a Vőlegényhez   (Énekek 2:1-18)
A Menyasszony hűsége   (Énekek 3:1-6)
A Vőlegény dicsősége   (Énekek 3:6-12)
A Menyasszony jelességei   (Énekek 4:1-17)
A Menyasszony jelességei   (Énekek 5:1-2)
A Menyasszony hallja a Vőlegény szavát, panaszolja tőle való elválasztatását és dicséri szépségét   (Énekek 5:2-20)
Az újra egyesülés öröme   (Énekek 6:1-11)
A Vőlegény és Menyasszony párbeszéde   (Énekek 7:1-14)
Az örökre egyesültek hűsége   (Énekek 8:1-15)
Izráel elpártolása és büntetése   (Ézs 1:1-10)
Felhívás, hogy térjenek meg a csak külsőleges istentisztelet helyett   (Ézs 1:10-18)
Igéret és fenyegetés   (Ézs 1:18-32)
Sionból árad üdv és béke minden népre, előbb azonban eléri a bűntetés a bálványozó Izráelt   (Ézs 2:1-22)
Ítélet a nép bűnei felett, különösen a nők hiúsága felett   (Ézs 3:1-29)
A messiási üdvről   (Ézs 4:1-6)
Példázat az Úr terméketlen szőlejéről   (Ézs 5:1-8)
Isteni ítéletekkel való fenyegetés, kivált ellenséges betöréssel   (Ézs 5:8-31)
Ésaiás látja az Úr dicsőségét és elhivatik prófétává   (Ézs 6:1-14)
Jeruzsálem szorultsága a sziriaiak és izráeliták miatt   (Ézs 7:1-10)
Vigasztaló igéret Immánuelről   (Ézs 7:10-17)
Bűntetés az assiriusok által   (Ézs 7:17-26)
A hívők vigasztalása gonosz időkben   (Ézs 8:1-11)
Intés az élő Istenbe való hitre   (Ézs 8:11-23)
A Messiás születése, neve, országa   (Ézs 9:1-8)
Ítélet Izráel felett   (Ézs 9:8-22)
Az igazságtalan bírák büntetése   (Ézs 10:1-5)
Az assirius kevélysége és megaláztatása   (Ézs 10:5-20)
Izráel maradékjának megtérése   (Ézs 10:20-35)
A Messiás és az ő békeországa   (Ézs 11:1-10)
A nép szétszórtjainak megváltása   (Ézs 11:10-17)
A megváltottak hálaéneke   (Ézs 12:1-7)
Jövendölés Babilonnak a Médek által leendő elpusztításáról   (Ézs 13:1-23)
Izráel megszabadítása. Diadalének a babiloni király romlásáról   (Ézs 14:1-24)
Az Assiriusok és Filiszteusok pusztulása   (Ézs 14:24-33)
Moábiták elleni jövendölés   (Ézs 15:1-10)
A Moábiták elleni jövendölés folytatása   (Ézs 16:1-15)
Damaszkusz elleni jövendölés   (Ézs 17:1-12)
Izráel elleni jövendölés   (Ézs 17:12-15)
Szerecsenország tisztességet tesz Istennek   (Ézs 18:1-8)
Egyiptom elleni jövendölés   (Ézs 19:1-16)
Egyiptom egyesülése Assiriával és Izráellel az igaz Isten imádására   (Ézs 19:16-26)
Jövendölés az Assiriusoknak Egyiptom és Szerecsenország felett való győzelmeiről   (Ézs 20:1-7)
Babilon ellen jövendölés   (Ézs 21:1-11)
Dúma (Edom) elleni jövendölés   (Ézs 21:11-13)
Arábia ellen jövendölés   (Ézs 21:13-18)
Jeruzsálemet megostromolják   (Ézs 22:1-15)
Sébna elvettetik   (Ézs 22:15-20)
Eliákim felmagasztaltatik   (Ézs 22:20-26)
Tirus elpusztul, de ismét felemeltetik Isten dicsőségére   (Ézs 23:1-19)
Istenítélet a föld felett   (Ézs 24:1-21)
Isten dicsőségének jövendő kinyilatkoztatása a Sionon   (Ézs 24:21-24)
Az Úr dicsérete   (Ézs 25:1-6)
A népek örömlakomája a Sionon   (Ézs 25:6-13)
Isten népének hálaéneke és reménye   (Ézs 26:1-22)
A világhatalmak megalázása, Izráel összegyűjtése   (Ézs 27:1-14)
Ítélet Efraim és Júda felett   (Ézs 28:1-16)
A drágalátos szegeletkő   (Ézs 28:16-23)
Az Úrnak csodálatos tanácsa   (Ézs 28:23-30)
Jeruzsálem szorongattatik és megmenekül   (Ézs 29:1-9)
A nép megvakíttatik   (Ézs 29:9-17)
Csodálatos átalakulás   (Ézs 29:17-25)
Jaj azoknak, kik Egyiptomhoz menekülnek!   (Ézs 30:1-18)
Jó azoknak, kik az Úr erejében bíznak!   (Ézs 30:18-27)
Ítélet Assiria felett   (Ézs 30:27-34)
Egyiptom segedelme semmit érő. Az Úr győzi le az Assiriusokat   (Ézs 31:1-10)
Isten népének boldog állapota az igazságos Király alatt, előzetes büntetések után   (Ézs 32:1-21)
Az Isten panaszkodó népének megigértetik az ellenségek pusztulása, a bűnösök rettegésére, a hívők örömére   (Ézs 33:1-25)
Isten büntetése népének minden ellenségén, különösen az Edomitákon   (Ézs 34:1-18)
Isten népének dicső állapota a kiállott szenvedések után   (Ézs 35:1-11)
Az Assiriusok megszállják Jeruzsálemet   (Ézs 36:1-23)
Az Assiriusok hada Ezékiás imájára egy éjszaka levágatik   (Ézs 37:1-39)
Ezékiás halálos betegsége, meggyógyulása és hálaéneke   (Ézs 38:1-23)
Ezékiás hiúságáért büntetéssel fenyegettetik   (Ézs 39:1-9)
Az Úr eljön népe megváltására   (Ézs 40:1-12)
Az Úr a hasonlíthatatlanul hatalmas és dicső   (Ézs 40:12-32)
Isten elhívja Szolgáját, a nyomorultaknak vigaszul, a pogányoknak megszégyenítésül   (Ézs 41:1-30)
Isten Szolgája (a Messiás) szelidségében a pogányok világossága és az elvakult nép vezetője   (Ézs 42:1-26)
Isten megváltja népét, a mint megigérte, és megbocsátja annak vétkét tisztán kegyelemből   (Ézs 43:1-29)
A kegyelem lelkének kitöltése   (Ézs 44:1-6)
A bálványozás hiábavalósága   (Ézs 44:6-21)
Izráel megkegyelmezése és megváltása   (Ézs 44:21-29)
Círus a Mindenható eszköze a bálványozók megalázására és Izráel megszabadítására   (Ézs 45:1-26)
A babilóni bálványok romlása. Izráel üdve az ő gondviselő Istenében   (Ézs 46:1-14)
A dölyfös és babonás Babilon romlása   (Ézs 47:1-16)
Isten felhívása az ő keménnyakú népéhez, hogy az ő kegyelmes megváltását higyje és neki engedelmeskedjék   (Ézs 48:1-23)
Isten Szolgája a pogányoknak világossága, Izráelnek üdve   (Ézs 49:1-14)
Sion az ő könyörülő Istenével vígasztalódjék   (Ézs 49:14-27)
Izráel a saját bűnei miatt vettetett el, az Úr Szolgája hozza az üdvösséget   (Ézs 50:1-12)
Az igazak haza térnek nagy nyomorúságból és öröm van Sionban   (Ézs 51:1-24)
Sion üdve, békehírnöktől hirdetve   (Ézs 52:1-16)
Az Úr Szolgájának helyettünk való szenvedése, és dicsősége   (Ézs 53:1-13)
Isten az egész világon való elterjedést igér az ő népének és biztosítja azt az ő örökkévaló irgalmasságáról   (Ézs 54:1-18)
Általános meghívás az Isten kegyelmi szövetségébe   (Ézs 55:1-8)
Isten beszéde hatás nélkül nem maradhat   (Ézs 55:8-14)
Intés kegyességre. A pogányok megtérése   (Ézs 56:1-9)
A rossz lelkipásztorok büntetése   (Ézs 56:9-13)
Békéjök van az igazaknak még a halálban is, a hitetleneknek nincs békességök   (Ézs 57:1-22)
Az álszenteskedés büntetése   (Ézs 58:1-6)
Az igaz isteni tisztelet áldása   (Ézs 58:6-15)
A hitetlen nép romlottsága   (Ézs 59:1-16)
Megváltó igértetik   (Ézs 59:16-22)
Sion dicsősége. A pogányok megtérése   (Ézs 60:1-19)
Az Úr az ő népének örökkévaló világossága   (Ézs 60:19-23)
Evangélium a Messiás kegyelemmel teljes eljöveteléről   (Ézs 61:1-12)
Sion jövendő dicsősége   (Ézs 62:1-13)
Az Úr eltapodja az ellenségeket   (Ézs 63:1-7)
Emlékezés régi időkről   (Ézs 63:7-15)
Könyörgés megváltásért   (Ézs 63:15-20)
Folytatása a megváltásért való könyörgésnek   (Ézs 64:1-12)
Az Úr felelete: a pogányoknak és Izráel maradékának felvétetése   (Ézs 65:1-11)
Az elpártolt nép büntetése   (Ézs 65:11-17)
Új ég és új föld   (Ézs 65:17-26)
Képmutatók büntetése   (Ézs 66:1-5)
Az új Jeruzsálem üdve, a legtávolabbi pogányok közt való elterjedése; az utolsó ítélet   (Ézs 66:5-25)
Jeremiás prófétai elhívatása   (Jer 1:1-20)
Izráel hálátlansága és megfenyítése   (Jer 2:1-38)
Felhívás megtérésre   (Jer 3:1-11)
Isteni kegyelem igérete   (Jer 3:11-26)
Ismét intés a megtérésre   (Jer 4:1-5)
Jövendölés Júdea elpusztulásáról   (Jer 4:5-19)
A próféta kesergése   (Jer 4:19-32)
Júda népének bűnei és a miattuk fenyegető büntetések   (Jer 5:1-32)
A magát biztonságban érző népre és félrevezetőire kegyetlen ellenség jön   (Jer 6:1-31)
A kűlső isteni tisztelet megtérés nélkül iszonyat az Isten előtt és a büntetést fel nem tartóztatja   (Jer 7:1-35)
A legnagyobb gyalázat; pusztulás és száműzetés jön a népre Istentől való elszakadásáért   (Jer 8:1-23)
Kesergés a nép romlása felett, mely körülmetéletlen szívével a szabadulás egyetlen útját megveti   (Jer 9:1-27)
A bálványokat és bálványimádókat az élő Isten elveszti, de a maga népét mértékkel fenyíti   (Jer 10:1-26)
Isten frigye   (Jer 11:1-9)
A nép hűtlensége   (Jer 11:9-18)
Jeremiás életveszélye   (Jer 11:18-24)
Az ország szomorú állapota lakosainak bűnei miatt   (Jer 12:1-14)
Szomszédos népek felől való jövendölés   (Jer 12:14-18)
A zsidók büntetését két jelképpel példázza   (Jer 13:1-15)
A nép elhurcoltatása   (Jer 13:15-28)
Szárazság és éhség hirdetése   (Jer 14:1-19)
Jeremiás imája a nép nevében   (Jer 14:19-23)
A nép elpusztulása kikerülhetetlen; de a maradék kegyelmet fog találni   (Jer 15:1-15)
Vigasztaló szó külön Jeremiásnak   (Jer 15:15-22)
Júda elpusztulása és számüzetése bálványozása miatt   (Jer 16:1-14)
Izráel visszahozatala Babilonból   (Jer 16:14-22)
A bálványozás, emberben való bizakodás és csalárdság büntetése   (Jer 17:1-19)
Felhívás a szombat megszentelésére   (Jer 17:19-28)
Megtérés megtart, megkeményedés elveszt   (Jer 18:1-18)
Jeremiás panasza és imádsága   (Jer 18:18-24)
Jeruzsálem pusztulását cserépkorsó eltörése által példázza   (Jer 19:1-16)
Passúr által bántalmaztatva, hirdeti Jeremiás a babiloni fogságot   (Jer 20:1-7)
Jeremiás kesereg, hogy próféta lett   (Jer 20:7-19)
Sedékiás (Cidkijjá) kérdésére Jeremiás a babiloni fogságot hirdeti és megmondja, mi az egyedüli út a menekülésre   (Jer 21:1-15)
Jövendölés Sallum (Joakház), Joákim és Jékóniás ellen   (Jer 22:1-31)
A rossz pásztorok ellen. A Dávid magvából való jó Pásztor és Király ígértetik   (Jer 23:1-9)
A próféták ellen   (Jer 23:9-41)
Júda népének jobb és rosszabb része a jó és a rossz fügék jelképe alatt példáztatik   (Jer 24:1-11)
A zsidók hetven évi fogsága   (Jer 25:1-12)
Babilon pusztulása   (Jer 25:12-15)
A harag pohara minden nép számára   (Jer 25:15-39)
Jeremiás megtérést prédikál, a templom pusztulásával fenyeget, a miért a papok halálra vádolják, de a fejedelmek mentik és megvédik   (Jer 26:1-25)
Jeremiás felszólítja Júda királyát és más királyokat, hogy hajoljanak Babilon jármába Isten akarata szerint   (Jer 27:1-23)
Hanániás hamis próféta ellene mond Jeremiásnak. Ez annak halálát jövendöli, a mi azon évben be is következik   (Jer 28:1-18)
Jeremiás levele a fogoly zsidókhoz Babilonba   (Jer 29:1-24)
Semája büntetése   (Jer 29:24-33)
Jövendölés Izráel és Júda megváltásáról és a Messiás eljöveteléről   (Jer 30:1-25)
További jövendölés Izráel és Júda jövendő boldogságáról   (Jer 31:1-31)
Új szövetségről való jövendölés   (Jer 31:31-41)
Jeremiás mezőt vesz a Babilonból való visszajövetel jeléül   (Jer 32:1-16)
Jeremiás imádkozik és újból veszi Izráel megváltásáról az isteni igéretet   (Jer 32:16-45)
Jövendölés a Babilonból való szabadulásról   (Jer 33:1-14)
Jövendölés a Messiásról   (Jer 33:14-19)
Jövendölés Isten örök frigyéről   (Jer 33:19-27)
Sedékiás királynak és népének Isten büntetését hirdeti, mert a szabadság évének törvényét áthágták   (Jer 34:1-23)
A Rékábitáknak törzsatyjuk parancsa iránti engedelmességét szembe állítja a zsidó népnek Isten iránti engedetlenségével   (Jer 35:1-20)
Jeremiás jóslatai elégettetnek, de az Úr parancsára újra íratnak   (Jer 36:1-33)
Jeremiást megverik és bebörtönzik   (Jer 37:1-22)
Jeremiást verembe vetik; a király parancsára kihúzzák, kit arra int, hogy adja meg magát az ellenségnek   (Jer 38:1-29)
Jeruzsálem bevétetik, Sedékiást kiszúrt szemmel Babilonba viszik   (Jer 39:1-11)
Jeremiás Nabukodonozor által megszabadul és Ebed-Meleknek is szabadulását hirdeti   (Jer 39:11-19)
Jeremiás Gedáliás helytartónál az országban marad   (Jer 40:1-7)
Gedáliás nem hiszi, hogy élete ellen összeesküvést szőttek   (Jer 40:7-17)
Ismáel megöli Gedáliást és több zsidót és káldeust   (Jer 41:1-11)
Jóhanán üldözi Ismáelt. A zsidók Egyiptomba akarnak menni   (Jer 41:11-19)
Jeremiás az Úr parancsára tiltja Jóhanánt és a többi zsidókat az Egyiptomba menéstől   (Jer 42:1-23)
A zsidók az Úr szava ellenére Egyiptomba mennek, magukkal viszik Jeremiást is, ki ott jövendöl Nabukodonozor betöréséről   (Jer 43:1-14)
Jeremiás a zsidókat Egyiptomban Istennek súlyos bűntetésével fenyegeti bálványozásukért   (Jer 44:1-31)
A próféta azzal az isteni igérettel vígasztalja Bárukot, hogy életben marad   (Jer 45:1-6)
Egyiptom ellen   (Jer 46:1-27)
Vigasztalás Izráelnek   (Jer 46:27-29)
A Filiszteusok, Tírus és Szidon ellen jövendöl   (Jer 47:1-8)
Jövendölés Moáb ellen   (Jer 48:1-48)
Jövendölés Ammon ellen   (Jer 49:1-7)
Edom ellen   (Jer 49:7-23)
Damaszkusz ellen   (Jer 49:23-28)
Kédár és Házor ellen   (Jer 49:28-34)
Elám ellen   (Jer 49:34-40)
Jövendölés Babilon romlásáról és a zsidó nép szabadulásáról   (Jer 50:1-47)
Folytatás: Babilont a médek elpusztítják, a zsidók hazatérhetnek   (Jer 51:1-65)
Jeruzsálem elpusztításának rövid története   (Jer 52:1-31)
Jojákin kegyelmet nyer   (Jer 52:31-35)
A puszta és megalázott Jeruzsálem kesereg és segítségért esedezik   (JSir 1:1-23)
Gyászének Júda és Jeruzsálem pusztulása felett   (JSir 2:1-23)
Jeremiás kesergése és vigasztalása   (JSir 3:1-67)
Júda nyomorúsága és gyalázata   (JSir 4:1-23)
Az elnyomott nép imája kegyelemért és segítségért   (JSir 5:1-23)
Az Úr dicsőségének megjelenése a Kérubokon   (Ez 1:1-29)
Ezékiel prófétálni küldetik   (Ez 2:1-11)
Isten levelet ád a prófétának, hogy egye meg   (Ez 3:1-12)
Ezékiel elragadtatik   (Ez 3:12-16)
Ezékiel Izráel háza felett őrállóul rendeltetik   (Ez 3:16-22)
Ismét látja a próféta az Úr dicsőségét   (Ez 3:22-28)
Jeruzsálem megszállásának kiábrázolása   (Ez 4:1-18)
Isten büntetése Jeruzsálem városán   (Ez 5:1-18)
A bálványozó ország elpusztulása   (Ez 6:1-15)
Isten rettenetes büntetései Izráelen   (Ez 7:1-28)
A próféta Jeruzsálembe ragadtatik és látja a templomban a bálványimádás utálatosságait   (Ez 8:1-19)
Nagy csapás Jeruzsálemen, a hívek megtartatnak   (Ez 9:1-12)
Isten dicsősége a Kérubokon   (Ez 10:1-23)
Júda fejedelmeinek büntetése, a száműzöttek vígasztalása   (Ez 11:1-26)
A királynak és népének fogságra vitelét jelképekkel ábrázolja, és a jövendölés gyors teljesedését hirdeti   (Ez 12:1-29)
Jövendölés a hamis próféták és prófétanők ellen   (Ez 13:1-24)
Bálványimádók nem nyernek feleletet Istentől kérdéseikre   (Ez 14:1-12)
Jeruzsálem büntetését már a legkegyesebbek közbenjárása sem fordíthatja el   (Ez 14:12-24)
A haszontalan venyige   (Ez 15:1-9)
Jeruzsálem hűtlensége, büntetése és újra felvétetése   (Ez 16:1-64)
Találós mese a Dávid családjának jelenéről és jövőjéről   (Ez 17:1-25)
Kinek-kinek csak a saját bűnéért kell meghalni   (Ez 18:1-21)
Az Úr gyönyörködik a bűnösök megtérésében   (Ez 18:21-33)
Izráel gyászoló anya-oroszlán, kitépett szőlőtő   (Ez 19:1-15)
Izráel engedetlensége a múltban és a jelenben   (Ez 20:1-30)
Ítélet és igéret   (Ez 20:30-45)
Káldeusok kardja a zsidók és ammoniták ellen   (Ez 20:45-50)
Folytatás   (Ez 21:1-33)
Jeruzsálem bűnei és büntetései   (Ez 22:1-32)
Izráel és Júda paráználkodása a pogányokkal   (Ez 23:1-22)
Az Isten iránti hűtlenség büntetése   (Ez 23:22-50)
Jeruzsálem romlása a forró fazékkal és Ezékiel feleségének halálával példáztatik   (Ez 24:1-28)
Jövendölés az Ammoniták ellen   (Ez 25:1-8)
Jövendölés a Moábiták ellen   (Ez 25:8-12)
Jövendölés az Edomiták ellen   (Ez 25:12-15)
Jövendölés a Filiszteusok ellen   (Ez 25:15-18)
Prófétál Tírusz elpusztulása felől   (Ez 26:1-22)
Gyászének Tírusz felett   (Ez 27:1-37)
Tírusz királya ellen   (Ez 28:1-20)
Sidon romlása   (Ez 28:20-25)
Izráel bátorságos nyugalma   (Ez 28:25-27)
Egyiptom ellen   (Ez 29:1-22)
Nabukodonozor összetöri Egyiptom hatalmát, szövetségeseit és királyát   (Ez 30:1-27)
Egyiptom királya éppen úgy levettetik, mint Assiria királya   (Ez 31:1-19)
Az egyiptomiaknak éppen úgy, mint a többi népeknek, a koporsóba (sírba) kell szállni   (Ez 32:1-33)
Az őrállók kötelességéről   (Ez 33:1-10)
Isten jósága és igazságossága   (Ez 33:10-21)
Hír Jeruzsálem romlásáról   (Ez 33:21-30)
Új feddő beszéd   (Ez 33:30-34)
Jövendölés a hűtlen pásztorok ellen   (Ez 34:1-11)
Az Úr maga fogja legeltetni juhait és ítéletet tesz köztük   (Ez 34:11-23)
Az egy igaz Pásztor igértetik a Dávid családjából   (Ez 34:23-32)
Jövendölés Edom ellen   (Ez 35:1-16)
Izráel megváltása   (Ez 36:1-16)
Új szív igérete   (Ez 36:16-33)
Áldott ország igérete   (Ez 36:33-39)
Izráel feltámadása   (Ez 37:1-15)
Izráel újra-egyesülése   (Ez 37:15-29)
Jövendölés Gógnak Izráel földére leendő betöréséről és vereségéről   (Ez 38:1-24)
Folytatása a Góg romlásáról szóló jövendölésnek   (Ez 39:1-30)
Látomás az új templom felől. Pitvarai, kapui, tornácai   (Ez 40:1-50)
A templom belsejének leírása   (Ez 41:1-27)
A templom melléképületei és nagysága   (Ez 42:1-21)
Az új templom dicsősége   (Ez 43:1-28)
Az új templom papjairól   (Ez 44:1-32)
Külön föld a szenthely, a papok, a léviták és a fejedelem számára   (Ez 45:1-9)
A fejedelem áldozatának mértéke   (Ez 45:9-18)
Az áldozatok törvénye   (Ez 45:18-26)
Fejedelem áldozatai   (Ez 46:1-16)
Fejedelem ajándékozásai az ő örökségéből   (Ez 46:16-19)
Az áldozatok konyhái   (Ez 46:19-25)
A templomból kifolyó áldásdús víz   (Ez 47:1-13)
Az ország határai   (Ez 47:13-24)
Az ország felosztása   (Ez 48:1-30)
A szent város terjedelme és kapuinak nevei   (Ez 48:30-36)
Dánielnek és barátainak neveltetése a babiloni udvarnál, lelkiismeretessége és bölcsesége   (Dán 1:1-22)
Dániel megfejti Nabukodonozor álmát a négy világbirodalomról és Istennek örökkévaló országáról, és igen felmagasztaltatik   (Dán 2:1-50)
A három férfi az égő kemencében   (Dán 3:1-34)
Nabukodonozor király kibocsátványa másik álmáról és annak magyarázatáról   (Dán 4:1-25)
A király őrültsége és megalázása   (Dán 4:25-35)
Belsazár lakomája; csodálatos írás a falon; Dániel magyarázata   (Dán 5:1-32)
Dániel az oroszlánok vermében   (Dán 6:1-29)
Dániel álomlátása a négy világbirodalomról és az emberfiának örökkévaló országáról   (Dán 7:1-29)
Dániel látomása a médek és perzsák birodalmáról, a görögökéről és az Isten népe iránt kegyetlen királyról   (Dán 8:1-28)
Dániel bűnbánati imája Izráel népéért   (Dán 9:1-20)
Isteni kijelentés a hetven hétről   (Dán 9:20-28)
Új kijelentés mennyei jelenés által   (Dán 10:1-22)
Jövendölés a perzsa királyokról, Nagy Sándorról, az egyiptomi és szíriai királyokról és kivált Antiochus Epifánesről, az antikrisztus példányképéről   (Dán 11:1-46)
A jövendölés bepecsételtetik   (Dán 12:1-14)
Izráel bálványozása és büntetése   (Hós 1:1-10)
Isten és a nép szövetségének megrontása és megújítása   (Hós 1:10-13)
Isten és a nép szövetségének megrontása és megújítása   (Hós 2:1-23)
Isten hosszútűrése végre megtéríti népét   (Hós 3:1-6)
Feddi Izráel bűneit   (Hós 4:1-15)
Óvja Júdát, hogy az is el ne szakadjon Istentől   (Hós 4:15-20)
Fenyegetés mindkét királyság ellen   (Hós 5:1-16)
Isten verése megtérésre vezet   (Hós 6:1-12)
Panasz Izráel ellen   (Hós 7:1-8)
A megérdemlett büntetés hirdetése   (Hós 7:8-17)
Ellenség fog a bálványozó népre törni   (Hós 8:1-15)
Oda az öröm, itt a visszafizetés   (Hós 9:1-18)
Igazság nélkül nincs boldogság   (Hós 10:1-16)
Isten buzgó könyörülete   (Hós 11:1-13)
Jákob a törzsatya példánykép népe számára   (Hós 12:1-15)
Megváltás a halálból. A bűn rombolása   (Hós 13:1-16)
Izráel megtérése és felvirágzása   (Hós 14:1-11)
Sáskacsapás, az Úr napjának ábrázolója   (Jóel 1:1-13)
Kesergés és könyörgés   (Jóel 1:13-21)
Tovább rajzolja a sáskacsapást   (Jóel 2:1-12)
Intés megtérésre   (Jóel 2:12-18)
Új áldás igérete   (Jóel 2:18-28)
A Szentlélek kitöltetése   (Jóel 2:28-33)
Isten megítéli az ő népe ellenségit   (Jóel 3:1-9)
Isten népének szabadulása és boldogsága   (Jóel 3:9-22)
Fenyegetések Izráel szomszédai ellen   (Ám 1:1-16)
Fenyegeti Moábot, Júdát és Izráelt   (Ám 2:1-17)
Mind a próféta szava, mind Izráel büntetése az Úrtól jön   (Ám 3:1-16)
Fenyegetés Izráel főbbjei ellen   (Ám 4:1-14)
Siralmas beszéd és felhívás megtérésre   (Ám 5:1-21)
A csupán külső isteni tisztelet nem használ   (Ám 5:21-28)
Fenyegetés Júda és Izráel előkelőinek fényűzése és elbizakodottsága ellen   (Ám 6:1-15)
Három látomás az Izráelre és Jeroboám házára jövő büntetés felől   (Ám 7:1-10)
Ámós, Amáziás által bevádoltatván, annak is büntetést hirdet   (Ám 7:10-18)
A büntetés az uzsoráskodó Izráelben epesztő éhséget támaszt az Isten beszéde után   (Ám 8:1-15)
Boldog jövő igérete   (Ám 9:11-16)
Jövendölés a kárörvendő Edomiták büntetéséről és Izráel megváltásáról   (Abd 1:1-22)
A próféta küldetése, engedetlensége és büntetése   (Jón 1:1-17)
Jónás imája és szabadulása   (Jón 2:1-12)
A próféta eredményes bűnbánati prédikációja Ninivében   (Jón 3:1-11)
Jónás megfeddetik a miatt való zúgolódásáért, hogy Isten a ninivebelieknek megkegyelmezett   (Jón 4:1-12)
Júda és Izráel mindkét királysága elpusztul a bálványozás miatt   (Mik 1:1-17)
Jaj a gonoszoknak, kik előtt a hazug prédikáció kedves   (Mik 2:1-14)
A világ és egyházi vezetők büntetése   (Mik 3:1-9)
Jeruzsálem elpusztulásának hirdetése   (Mik 3:9-13)
A Messiás országáról   (Mik 4:1-6)
Izráel visszatérése és szabadulása nagy kín után   (Mik 4:6-14)
Izráel visszatérése és szabadulása nagy kín után   (Mik 5:1-2)
Krisztus szülővárosa és kegyelmes országlása   (Mik 5:2-7)
Izráel dicsősége és megtérése   (Mik 5:7-16)
A nép hálátlansága   (Mik 6:1-8)
Istennek tetsző áldozat   (Mik 6:8-10)
Bűnre büntetés jön   (Mik 6:10-17)
Kevés az igaz   (Mik 7:1-7)
Gazdag isteni kegyelem igérete a büntetés kiállása után   (Mik 7:7-21)
Az isteni Felség Assiria ellen   (Náh 1:1-16)
Jövendölés Ninive pusztulásáról   (Náh 2:1-14)
Ninive bűnei, a rá jövő büntetés oka   (Náh 3:1-20)
Júda bűnei   (Hab 1:1-5)
Büntetés a káldeusok által   (Hab 1:5-12)
A próféta imája és panasza   (Hab 1:12-18)
Vígasztalás a hit számára   (Hab 2:1-5)
Jövendölés a kevélyek romlásáról. A káldeusok bűnei   (Hab 2:5-21)
A próféta öröm- és bizalomteljes imája   (Hab 3:1-20)
A harag napja   (Sof 1:1-19)
Intés megtérésre. Bűntető ítélet a népek felett   (Sof 2:1-16)
Fenyegetés Jeruzsálem ellen   (Sof 3:1-9)
A messiási idő vigaszteljes igérete   (Sof 3:9-21)
Feddő beszéd a templomépítésben való hanyagság miatt   (Agg 1:1-16)
Jövendölés a templom jövő dicsőségéről és a messiási időről   (Agg 2:1-24)
Intés megtérésre   (Zak 1:1-7)
Az Úr angyalának megjelenése   (Zak 1:7-18)
Látomás a négy szarvról és négy kovácsról   (Zak 1:18-22)
A mérőzsinóros férfi   (Zak 2:1-6)
A Babilonból való visszatérés örvendetes ideje   (Zak 2:6-10)
Pogányok hívatása   (Zak 2:10-14)
Jósua főpap az Úr angyala előtt   (Zak 3:1-6)
Igéret a Csemetéről (Messiásról)   (Zak 3:6-11)
Az arany gyertyatartó és a két olajfa   (Zak 4:1-15)
A repülő könyv   (Zak 5:1-5)
Az asszony a mércében   (Zak 5:5-12)
A négy szekér   (Zak 6:1-9)
Ismételt igéret a Csemetéről, ki király és pap lesz egyszersmind   (Zak 6:9-16)
Nem a testi bőjtben, hanem a könyörület munkáiban gyönyörködik az Úr   (Zak 7:1-15)
Isten népének boldog jövő igértetik, mely a pogányokat is az igaz Isten keresésére ösztönzi   (Zak 8:1-24)
A pogányok megaláztatása   (Zak 9:1-9)
Békés és hatalmas király, a Messiás igértetik   (Zak 9:9-18)
A nép megszabadul elnyomói hatalmából, összegyűjtetik és megáldatik   (Zak 10:1-13)
Panasz a nép hűtlen pásztorairól. A szépség és egyesség pálcája. Harminc ezüstpénz a jó pásztornak   (Zak 11:1-18)
Isten hatalmas oltalma Jeruzsálem felett   (Zak 12:1-10)
A Lélek igértetik. A nép siratja, a kit bosszúsággal illettek(átszegeztek)   (Zak 12:10-15)
Kegyelem bősége az új szövetségben   (Zak 13:1-7)
A nagy Pásztor halála; nyájának szétszóratása és összegyűjtése   (Zak 13:7-10)
Jeruzsálem veszedelme   (Zak 14:1-8)
Isteni szabadítás   (Zak 14:8-12)
Az ellenségek büntetése   (Zak 14:12-16)
Isten országának dicsősége és elterjedése   (Zak 14:16-20)
Minden az Úrnak szentelt lesz   (Zak 14:20-22)
Izráel hálátlansága   (Mal 1:1-6)
A papok és a nép dorgálása törvényellenes áldozatok miatt   (Mal 1:6-15)
Feddő beszéd a papok és a nép ellen bűneik miatt, kivált bálványimádó nőkkel való házasságuk miatt   (Mal 2:1-18)
A Messiás útegyengetője és az Úr eljövetele   (Mal 3:1-19)
Folytatás: az Úr eljövetele   (Mal 4:1-7)
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet