Biblia Traducere Dumitru Cornilescu          

Vechiul Testament
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronomul
Iosua
Judecătorii
Rut
1. Samuel
2. Samuel
1. Împăraţi
2. Împăraţi
1. Cronici
2. Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbe
Eclesiastul
Cântarea cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
            
Noul Testament
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele apostolilor
Romani
1. Corinteni
2. Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1. Tesaloniceni
2. Tesaloniceni
1. Timotei
2. Timotei
Tit
Filimon
Evrei
Iacov
1. Petru
2. Petru
1. Ioan
2. Ioan
3. Ioan
Iuda
Apocalipsa
     Setări - Setările salvate în cookie-ul browser-ul


Traducere de bază Spaţiu între versete
Traducere paralelă Numărul versetului reliefat
Arată titlu
Fereastră de referinţă Arată referinţe
Dimensiunea fontului [J] - Selectează versetul
Stilul de font    [*] - Selectează textul versetul
Culoarea de fundal [L] - Adaugă referintă nou
Culoare fontSalvare Anulare