<<<<<<   Ámos könyve(5/9)   >>>>>>

Siralmas beszéd és felhívás megtérésre

1. Halljátok meg e beszédet, amelyet síródalként szólok ti rólatok, Izráelnek háza!

2. Elesett, nem kel fel többé Izráelnek szűze; végig terült az ő földén, és nincs, aki felemelné.

3. Bizony így szól az Úr Isten: amely város ezerrel indult ki, százzal marad csak meg; amely pedig százzal indult ki, tízzel marad csak meg Izráel házául.   5Móz 28:62 - [ABLAKBA]

4. Bizony így szól az Úr az Izráel házához: Engem keressetek, és éltek!

5. És ne keressétek Béth-Elt; Gilgálba se menjetek; Beér-Sebába se menjetek át. Mert Gilgál fogságba megy. Béth-El pedig semmivé lesz.   1Kir 12:28-302Kir 23:15-16Ám 4:4 - [ABLAKBA]

6. Keressétek az Urat, és éltek, különben reátör, mint a tűz, a József házára és megemészti Béth-Elt, és nem lesz, aki megoltsa.   Ézs 1:31Ézs 55:6Ám 5:4 - [ABLAKBA]

7. Akik ürömmé változtatják az ítéletet és az igazságot földre tiporják.   Ézs 5:7Jer 5:25-28Ám 6:12 - [ABLAKBA]

8. Aki a fiastyúkot és a kaszáscsillagot teremtette; aki reggellé változtatja a homályt és a nappalt éjszakává sötétíti; aki hívja a tenger vizeit és kiönti azokat a földnek színére: az Úr annak a neve.   Jób 9:9Jób 38:31Ám 8:9 - [ABLAKBA]

9. Aki pusztulással sujtja a hatalmasokat, és pusztulás száll az erősségekre.

10. Gyűlölik azt, aki feddőzik a kapuban, és útálják azt, aki feddhetetlenül beszél.   Ézs 29:21 - [ABLAKBA]

11. Annakokáért, mivelhogy tiportátok a szegényt és gabona-ajándékot vesztek tőle: bár faragott kőből építtetek házakat, de nem lakoztok azokban, bár gyönyörűséges szőlőket plántáltok, de nem isztok azoknak borából.   Ézs 9:10Ám 3:15Sof 1:13 - [ABLAKBA]

12. Mert tudom, hogy sok a ti bűnötök, és nagyok a ti vétkeitek! Igazak nyomorgatói, váltságdíj-szedők vagytok; és elnyomják a szegényeket a kapuban!

13. Azért hallgat az eszes ebben az időben, mert gonosz idő ez.   Mik 2:3 - [ABLAKBA]

14. Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, amint mondjátok.

15. Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok vissza a kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene a József maradékinak.   Zsolt 97:10 - [ABLAKBA]


16. Azt mondja azért az Úr, a Seregek Istene, az én Uram: Minden térségen siralom lesz és minden utcán ezt mondják: jaj, jaj! s a szántóvetőt is gyászra hívják, s a sírni tudókat siralomra;   Jer 9:17-20Jóel 1:11 - [ABLAKBA]

17. És minden szőlőben siralom lesz, mert átmegyek te közötted, ezt mondja az Úr.

18. Jaj azoknak, akik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság.   Ézs 5:19Jóel 2:2Jóel 2:11 - [ABLAKBA]

19. Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá; vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg.

20. Nem sötétség lesz-é az Úrnak napja és nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz.   Ám 5:18Ám 8:8 - [ABLAKBA]

A csupán külső isteni tisztelet nem használ

21. Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben.   Ézs 1:11-16Jer 6:20 - [ABLAKBA]

22. Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem; kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek.   Mik 6:6-7 - [ABLAKBA]

23. Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom.   Ám 6:5 - [ABLAKBA]

24. Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak.   Ézs 48:18 - [ABLAKBA]

25. Járultatok-é hozzám véres áldozatokkal s ételáldozatokkal a pusztában negyven éven át, oh Izráel háza?!   5Móz 32:175Móz 32:19ApCsel 7:42-43 - [ABLAKBA]

26. Majd viszitek hát Szikkútot, a ti királyotokat és Kijjunt, a ti képeiteket, a ti isteneitek csillagát, amelyet ti csináltatok magatoknak.   Sof 1:5 - [ABLAKBA]

27. És Damaskuson túlra száműzlek titeket, azt mondja az Úr, akinek neve Seregeknek Istene.   2Kir 15:292Kir 17:6Ám 6:7 - [ABLAKBA]

<<<<<<   Ámos könyve(5/9)   >>>>>>
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet