<<<<<<   Zsoltárok könyve(79/150)   >>>>>>

Panasz Jeruzsálem elpusztítói ellen  Zsolt 74:1-23 - [ABLAKBA]

1. Aszáf zsoltára. Oh Isten, pogányok jöttek be örökségedbe, megfertőztették szent templomodat, Jeruzsálemet kőhalommá tették.   2Kir 25:1-10 - [ABLAKBA]

2. Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, szenteid húsát a föld vadjainak.

3. Ontották véröket, mint a vizet Jeruzsálem körül, s nem volt, aki eltemette volna őket.

4. Gyalázattá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és nevetségül a körültünk lakóknak.   Zsolt 44:14Zsolt 80:7Zsolt 137:7Ez 25:3Ez 25:6Ez 26:2 - [ABLAKBA]

5. Meddig haragszol Uram, szüntelen? meddig gerjedez féltő szerelmed, mint a tűz?

6. Ontsd ki haragodat a pogányokra, akik nem ismernek téged, és az országokra, amelyek nem hívják segítségül a te nevedet;   Jer 10:25 - [ABLAKBA]

7. Mert megemésztették Jákóbot, és hajlékát elpusztították.   Zsolt 14:4 - [ABLAKBA]

8. Ne emlékezzél meg rovásunkra elődeink vétkéről; siess elénk irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon.   Ézs 64:9-10 - [ABLAKBA]

9. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért; ments meg minket és bocsásd meg vétkeinket a te nevedért.   Ézs 48:9Ez 20:22 - [ABLAKBA]

10. Minek mondanák a pogányok: Hol az ő Istenök? Legyen nyilvánvaló a pogányokon szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod.   Zsolt 42:11 - [ABLAKBA]

11. Jusson elődbe a foglyok könyörgése; karod hatalmával tartsd meg a halálnak eme fiait;

12. És fizess meg szomszédaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, amelylyel illettek téged, oh Uram!   Ézs 65:6-7 - [ABLAKBA]

13. Mi pedig, a te néped és a te legelőd nyája, hálát adunk néked mindörökké, s nemzedékről-nemzedékre hirdetjük a te dicséretedet!   5Móz 32:9-13 - [ABLAKBA]

<<<<<<   Zsoltárok könyve(79/150)   >>>>>>
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet