<<<<<<   Krónikák I. könyve(3/29)   >>>>>>

Dávid fiainak és Júda királyainak névsora

1. Ezek a Dávid fiai, akik Hebronban születének néki: elsőszülötte vala Amnon, a Jezréelből való Ahinoámtól; második vala Dániel, a Kármelből való Abigailtól.   2Sám 3:2 - [ABLAKBA]

2. Harmadik Absolon, aki Maakának, a Gessurbeli Talmai király leányának volt a fia; negyedik Adónia, Haggittól való.   2Sám 15:132Sám 16:222Sám 18:15 - [ABLAKBA]

3. Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, az ő feleségétől, Eglától való.

4. E hat fia születék néki Hebronban, ahol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott; Jeruzsálemben pedig harminchárom esztendeig uralkodék.   2Sám 5:4-5 - [ABLAKBA]

5. Jeruzsálemben pedig ezek születének néki: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon, négyen, Bathsuától, az Ammiel leányától.   2Sám 5:14 - [ABLAKBA]

6. És Ibhár, Elisáma és Elifélet.

7. Nógah, Néfeg és Jáfia.

8. És Elisáma, Eljada és Elifélet, kilencen.

9. Mindezek a Dávid fiai, az ő ágyastársainak fiain kivül; és ezeknek a huga, Támár.   2Sám 13:14 - [ABLAKBA]

10. Salamonnak pedig fia volt Roboám; ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafát.   1Kir 11:431Kir 12:17-19 - [ABLAKBA]

11. Ennek fia Jórám, ennek fia Akházia, ennek fia Joás.   2Kir 8:16-18 - [ABLAKBA]

12. Ennek fia Amásia, ennek fia Azária; ennek fia Jótám.   2Kir 14:12Kir 14:3 - [ABLAKBA]

13. Ennek fia Akház, ennek fia Ezékiás, ennek fia Manasse.   2Kir 16:1-52Kir 18:1-92Kir 20:62Kir 21:1-16 - [ABLAKBA]

14. Ennek fia Amon, ennek fia Jósiás.

15. Jósiásnak pedig fiai: elsőszülötte Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum negyedik.

16. Jójákim fiai: az ő fia Jékoniás, ennek fia Sédékiás.   2Kir 24:172Kir 25:72Kir 25:9 - [ABLAKBA]

17. Jékóniásnak fiai: Assir, ennek fia Saálthiel.   2Kir 24:15 - [ABLAKBA]


18. És Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia, Hosáma és Nédábia.

19. Pedája fiai: Zerubábel és Simei. Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia; és az ő hugok vala Selómit.   Ezsd 2:2Ezsd 3:8 - [ABLAKBA]

20. És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, ezek öten.

21. Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia; és Refája fiai és Arnám fiai, Obádia fiai, Sekánia fiai.

22. És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai: Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát, ezek hatan.

23. Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és Azrikám, ezek hárman.

24. Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni; ezek heten.

<<<<<<   Krónikák I. könyve(3/29)   >>>>>>
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet